Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Bláznivý jógin

Zázračný život a učení Dugpa Künlega

Když cestoval krajem Lhodang, setkal se s mistrem Tagräpou. "Velice rád bych vám zazpíval oslavnou píseň," pravil mistr, "ale nevím jak začít. Prosím, zazpívejte mi ji vy sám." "Nemám žádné ctnosti, které by stály za to velebit," odvětil lama, "ale jednu píseň vám zazpívám:

Tanečník v nezničitelném proudu magických iluzí, sjednotitel změti rozporů a absurdit, držitel síly otáčející Kolem blaženosti a prázdnoty, hrdina vnímající veškerá jsoucna coby klam, odporný umíněnec znechucený dočasnými připoutanostmi, malý jógin ničící iluzorní představy druhých, tulák vysmívající se samsáře, bezstarostný poutník, pro něhož je každý dům domovem, šťastný pocestný vnímající svou mysl coby svého lamu, přeborník spatřující za veškerými jevy svou mysl, věštec relativity chápající jedinou chuť všeho jsoucna - to jsou některé z masek, jež nosím!"

~ ~ ~

Dugpa Künleg navštívil požehnaná posvátná místa v Dowälungu (kde žil Marpa a odkud pochází tradice Kagjü), devítipodlažní věž Säkhar Guthog, kterou postavil Milaräpa, jeskyni Tańaglungpa a další místa, a poté přešel z Karčhu do Bumtangu v Bhútánu, kde druhý buddha Orgjän Padmasambhava zanechal svoji stopu v kameni, na němž meditoval. Lama též začal vrhat toužebné pohledy na bhútánské dívky.
"Přišel k nám tibetský naldžorpa, "šeptaly si dívky. "Napojíme ho čhangem a budeme s ním obcovat tělesně i duševně." Zatímco však lama popíjel s dívkami čhang a prozpěvoval, zaslechl ho král linie Mön Čagkhar, královské dynastie Železné berly, a pojal úmysl ho otrávit. Když se mu to nepodařilo, pokusil se lamu zasáhnout otrávenými šípy, které však minuly cíl. Při druhém neúspěšném pokusu v něm král rozpoznal mistra a začal mu projevovat hlubokou úctu. Celou událost si vysvětlil jako příznivé znamení a nechal na onom místě postavit malý chrám, jenž dostal jméno Monsib lhakhang. Pověřil lamu, aby začal šířit učení a vysvětil třicet mnichů. Tak se i ve východním pohraničí začala šířit tradice Dugpa kagjü.

~ ~ ~

Gorphug Lama pozval lamu do svého příbytku. "Loni mi umřela matka," řekl smutně lamovi. "Nemohl byste se za ni pomodlit?"
"Tvoje nešťastná matka je uvězněná támhle v tomhle balvanu," zachmuřil se lama a ukázal dolů na balvan, který se k nim v tu chvíli začal koulet vzhůru do kopce. Poté do něho udeřil, jedinou ranou ho rozlomil a zevnitř vyskočila žabka velká jako palec. "Odejdi do Čisté země radosti, stará ženo!" přikázal jí. Na ta slova vystoupila žábě z temene hlavy červená slabika HRÍ a zmizela na západní obloze. Tento zázrak sledovalo množství lidí a balvan se zachoval ve zdi svatyně, která byla na onom místě později postavena.

~ ~ ~

V Čhajulu se lama ubytoval v domě místního vládce a ve společnosti několika učenců, gomčhenů a mnichů, kteří společně popíjeli čhang a diskutovali, si začal užívat jeho štědré pohostinnosti. "Nenosíte oděv lamy, mnicha ani mudrce," pokáral ho postarší učenec. "Děláte, co se vám zachce, a dáváte tak prostým lidem špatný příklad. Měl byste se někde trvale usadit a přestat se už bezcílně toulat, bez užitku jako nějaký pes. Všem duchovně založeným lidem děláte jenom ostudu. Proč toho nenecháte?"
"Kdybych byl lamou, stal bych se otrokem svých služebníků a žáků a ztratil bych možnost svobodného jednání. Kdybych byl mnichem, musel bych dodržovat kázeň, a kdo vydrží do smrti neporušit žádný ze svých závazků? Kdybych byl učencem, musel bych se věnovat rozborům přirozenosti mysli - jako by nebyla sama o sobě zcela zřejmá! To, jestli někomu dávám či nedávám špatný příklad, závisí zcela na inteligenci dané osoby. A dále - pokud je člověku určeno strávit příští život v pekle, napodobování buddhů ho nezachrání. A pokud je někomu předurčeno buddhovství, nezáleží na jeho šatech a veškeré jeho jednání je spontánně a přirozeně čisté. Přání trvale se usadit nebo se soustředit na jakýkoli konkrétní materiální cíl odvádí člověka z cesty, neboť posiluje koncepci "já a moje". Mniši mají větší potenciál pro emoční připoutanost než laikové úměrně tomu, do jaké míry jsou mniši uctívání. Většinou sice platí, že je chvályhodná motivace založit klášter čili místo, kde mohou zájemci o nauku meditovat. Jakmile však potřeba ochraňovat společné zájmy začne vyvolávat uvnitř kontroverze a navenek třenice, z původně posvátného společenství se stává doupě zlodějů, protože všechny ovládnou sobecké pohnutky".

srivatsa - buddhismus

ukázka z knihy Bláznivý jógin - Zázračný život a učení Dugpa Künlega nakladatelství DharmaGaia, 2012   | buddhismus.cz