Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

čtyři tantry

kořenová tantra

je velmi krátký spis a podává hlavně nárys, o čem je tibetská medicína

vysvětlující tantra

pojednává o embryologii (utváření lidského těla), anatomie, příznaky smrti, jak určité podmínky vedou k projevům nemocí, o charakteristických příznacích určitých nemocí, o funkcích větru, žluče a slizu, pokud působí správně, a jakým způsobem vedou k nemocem, jsou-li v nerovnováze, i o příslušných lécích pro úpravu určitých potíží. Tato druhá tantra také předepisuje dietu a způsoby chování pro udržování zdraví a pro boj proti nemocem - např. druhy potravin, kterým bychom se měli vyhýbat, kvalitu a množství potravin, které bychom měli jíst, a různé druhy chování - sezónní chování, denní chování a dočasné chování

tantra ústní tradice

rozsáhlá technická učebnice, která popisuje různé druhy nemocí, etiologii (jejich příčiny), patologii (jejich podstatu) a terapii. Pojednává o každé z důležitějších nemocí zvlášť a velice podrobně - rozebírá jejich příčiny, podmínky a příznaky jakož i léčebné metody, které se mají použít

poslední tantra

zabývá se diagnostickými metodami jako např. vyšetřováním moče a sledováním tepu, a také výrobou léků

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz