Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

dalajlama Cchangjang Gjamccho

Toto si vyprávějí lidé v Tibetu: Šestý dalajlama Cchangjang Gjamccho porušil prý sliby, jež mu ukládalo jeho vysoké postavení, a uzavřel manželství s jistou ženou. Ta záhy otěhotněla a čekala narození syna, jenž se měl stát králem. Když to čínští astrologové a jasnovidci zvěděli, ihned zpravili císaře o nebezpečí hrozícím jeho dynastii. Vyděšený císař předvolal dalajlamu do Pekingu k výslechu a jeho ženu kázal bez prodlení usmrtit.

A stalo se, že cestou do Pekingu, v Alašanu, zemřel dalajlamův společník. Dalajlama odeslal jeho mrtvolu císaři, vydávaje ji za svou, a sám v přestrojení žebravého mnicha putoval inkognito různými kraji od zaostalého Mongolska, rodný Tibet i po svatou Indii. V Alašanu konal mnohé divy a zázraky, až se to doneslo k sluchu A-pao, manželky alašanského krále. Ta v mnichovi rázem poznala dalajlamu a složila mu patřičný hold. Pozornost prokazovaná mu knížecím dvorem měla pochopitelně velký vliv na prostý lid, který začal nově nalezenému dalajlamovi projevovat úctu. Dalajlama nakonec využil takto získané autority a vliv k tomu, aby v Alašanu založil několik klášterů.

srivatsa - buddhismus

linie dalajlamů | buddhismus.cz