Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

černá koruna

Tibetské historické záznamy popisují karmapu jako Karma Shanagpa. Tento název je díky černé koruně, kterou mohou spatřit nad jeho hlavou osoby s vhledem. Karmapové provádí už po staletí ceremonii černé koruny, během které se sjednocují s Avalókitéšvarou a vytváří intenzivní energetické pole požehnání. To u přítomných lidí otevírá nejhlubší úrovně vhledu a moudrosti. Černá koruna patří k pokladům linie Karma Kagjü.

karmapa - černá koruna
šestnáctý karmapa Randžung Rigpä Dordže během ceremonie černé koruny
srivatsa karmapa

linie karmapů | buddhismus.cz