Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

legenda o Buddhově soše, kterou do Lhasy přinesla nepálská princezna

Když se tibetský král Songcän Gampo ucházel o ruku nepálské princezny a vyslal za tím účelem k nepálskému králi početné poselstvo v čele s ministrem Garem, obrátila se k svému otci s touto prosbou: "Mám-li se vydat do tak vzdálené a zaostalé země, prosím, abych si s sebou směla vzít sošku Buddhy Šákjamuniho, kterou tolik uctívá můj královský otec, jež mi bude pomáhat při hromadění zásluh."

V odpověď na to objasnil král své dceři původ této sošky. Pravil, že když Gjačhin proměněný v dobrodince nechal zhotovit sochu Buddhy ve velikosti a rozměrech osmiletého mládence, sám Buddha mu ji přišel vysvětit. Cestou do Tibetu, v hlubokých soutěskách, kde spolu skály zápasily s vodami, kráčela socha po vlastních nohou a vyzařovala paprsky světla.

Podle pověsti byla tato socha vytvořena zázračnými umělci, kteří k jejímu zhotovení použili různých drahocenných látek; nejpodstatnějším materiálem na ní však je hlína. Socha je zahalena v plášť a tvář má pozlacenou.

srivatsa

Lhasa | buddhismus.cz