Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

legenda o bráhmanovi jménem Sumédha

Před čtyřmi nespočetnými eóny žil bráhman jménem Sumédha, který si uvědomil, že bytosti podléhají narození, stárnutí, nemocem a smrti, a rozhodl se hledat stav přesahující smrt. Uchýlil se do hor, kde žil asketickým životem a získal jógové schopnosti.

Jednoho dne letěl vzduchem, a když se podíval dolů, viděl velký dav lidí shromážděných kolem učitele. Sumédha sestoupil, zeptal se, kdo je ten učitel, a dověděl se, že je to Buddha Dípankara. Jakmile zaslechl slovo buddha, pocítil obrovskou radost. Když viděl, že se Dípankara blíží, uvolnil si zcuchané vlasy a lehl si do bláta, aby pro něj vytvořil most. Jak tak ležel a čekal na Buddhův příchod, uvědomil si, že než by překonával oceán utrpení sám, raději by své osvobození odložil a následoval delší a vznešenější cestu k buddhovství. Jako buddha by mohl převést přes oceán k dalšímu pobřeží mnoho lidí.

Dípankara se před Sumédhou, nataženým tváří k zemi, zastavil a pravil, že po uplynutí mnoha eónů se tento prostý jógin se zcuchanými vlasy stane buddhou. Dípankara dále předpověděl podrobnosti života, v němž se Sumédha stane buddhou: kdo budou jeho rodiče a jeho žáci. Vyprávěl také o stromě, pod nímž bude sedět tu noc, kdy dosáhne probuzení, a předpověděl, že v posledním životě se bude jmenovat Gautama.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz