Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

souboj o posvátnou horu Kailás

Milaräpa a Naro Bönčhung, se kdysi utkali v souboji o posvátnou horu Kailás. Dohoda zněla, že ten, kdo se dostane první na vrchol, se stává jejím legitimním pánem. V souvislosti s tímto soubojem se traduje následující legenda:

Naro Bönčhung, kterému pomáhala jeho sestra dobře znalá okultních věd, nasedl na svůj rituální buben a vydal se na cestu ihned za rozbřesku. Milaräpa, doprovázen znepokojenými pohledy svých žáků, setrval v meditaci až do východu slunce. V okamžiku, kdy slunce vystoupilo na oblohu, se Milaräpa vznesl na jeho paprscích až na samý vrcholek hory, a zanechal tak bönpa daleko za sebou. Tím získal Kailás pro Buddhu.

Překvapený bönpa tehdy přestal bubnovat a upustil svůj buben, který se roztříštil na dva kusy. Stopy po něm je možné vidět dodnes v podobě průrvy na jižní straně hory.

srivatsa

buddhismus.cz