Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Milaräpa - vybrané písně

Když se podívám na samsáru, na nepřítele, nejprve se mi jeví jako radostná zkušenost. Později se tato zkušenost stane klamnou. Konečně pochopím, je to žalář, bez úniku. Rozsáhlost samsáry nemá již moc nade mnou.
Když se díváš na svou lásku, spatříš v ní podobu smějící se bohyně. Později se však stane zlomyslnou ženskou. Nakonec je démonkou s černou tváří. Touha po milence je neštěstí.
Když se podíváš na své dítě, zdá se ti, že se podobá mladému bohu mluvícímu mléčnými ústy. Když však vyroste, bude z něj daleký příbuzný. Konečně je tvým nepřátelským věřitelem. Je velkou chybou krmit nevděčného nepřítele.
Když prohlížíš své bohatství, zprvu ho považuješ za vzácný drahokam. Poté se ti zdá, že bez něj nejsi ničím, bez úspěchu. Posléze jsi jako včela shromažďující med. Všechno, co jsi bolestně nakupil, druzí ti odeberou. Přemýšlej o tom a cvič Dharmu.
V jedné chvíli jsem měl konvici, a už ji nemám! Tato zanedbatelná událost ozřejmuje celý zákon nestálosti a ukazuje nám, v jaké situaci se člověk nachází.
V okamžiku, kdy se roztříštila, se konvice, jež bývala mým bohatstvím, stala lamou a velkolepě promluvila o nevyhnutelné nestálosti věcí.


srivatsa - buddhismus

ukázka ze samizdatového překladu, který běhal v Čechách   | Milaräpa | buddhismus.cz |