Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Buddha obrazek
socha Buddhy - po stranách je obklopen dvěma bódhisattvy
srivatsa

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ 7 ] 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | buddhismus.cz