Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Siddharthas Intent Skupina věnující se studiu a praxi pod záštitou Dzongsar Jamyang Khyentse rinpočhe, čelního představitele linie Khyentse
samtentse.cz meditační a studijní centrum linie Kagjü a Ňingma, které bylo založeno s požehnáním ctihodné Khandro rinpočhe. Duchovní záštitou centra a prvotními lamy jsou sedmnáctý karmapa Örgjän Thinlä Dordže, Mindrolling Tričhen rinpočhe a ctihodná Khandro rinpočhe.
centrumlotus.cz pražské buddhistické centrum
dzogchen.cz dzogčhenová komunita pod vedením tibetského mistra Namkhai Norbu rinpočhe. Dzogčhen sám o sobě nenáleží tak úplně ani k buddhismu, ani k bönu, ale používá podobné meditační techniky.
karma-kagyu.cz neformální skupina praktikujících v linii Kagjü. Duchovní záštitou skupiny je Thinlä Thaje Dordže.
zen-buddhismus.cz zen, čaj a feudální Japonsko
dogenzen.net buddhismus v tradici zenového mnicha Eihei Dogena. Praktický buddhismus pro moderního člověka.
tibet.vostok.cz Stručné dějiny dobývání Tibetu, otevřený projekt
kwanumzen.cz Zenová škola Kwan Um navazuje na tradici korejského zenu (řád Čogje). Založena zenovým mistrem Seung Sahnem.
zendojoplzen.cz pravidelné cvičení zazenu navazuje na dharmu, kterou v České republice 10 let vyučoval zenový mistr Sei Yu Debailly
sotozen.cz mistr Kaisen je následovníkem linie mistrů Soto zen, jedné z dvou největších škol zen buddhismu, kterou ve dvanáctém století založil mistr Dogen. Hlavní náplní zenové školy Soto je meditace v sedě - zazen.
diamantova-cesta.cz meditační centrum linie Kagjü vede Ole Nydahl a má v současné době u nás asi nejvíce žáků. Duchovní záštitou centra je sedmnáctý karmapa Thinlä Thaje Dordže.
tricycle.com Tricycle: The Buddhist Review
praha.shambhala.info zastřešující organizace pro nenáboženské učení Shambhala, tibetský buddhismus a různé druhy umění. Byla založena Trungpou rinpočhe, nyní stojí v čele Sakyong Mipham rinpočhe.
Bodhi Path Praha centrum tibetského buddhismu pod vedením 14. Šamarpy.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz