Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Pokladnice moudrých rčení

Nedopusť, bohatý jsi-li, ať pýcha tě ovládá, a jsi-li chudý, zas netruchli nad svou bídou. Co vrhla do života karma, zadlouho dopadá a další strasti a slasti teprve přijdou. ~ Schopný, byť nežádals ho, radu by ti stejně dal. Pros o ni neschopného - máš nesmysl za odpověď. Pohrdni bódhisattvou - on soucitný bude dál, leč Pán smrti zabije, i když mu neseš oběť. ~ Netuší mocný hlupák, že sám sebe možná zničí, když s nadutou pýchou dát maličkost slibuje tu. Bali, démon, dát slíbil lidem zem na krůčky tři trpasličí - a trpaslík vyrostl a překročil půdu tří světů. ~ Kdo nikdy neumí užívat svého jmění, ani je nerozdá, jen sleduje, jak vzkvétá, ten chorobou buď trpí, či je ztělesněný zlý duch - věčně hladový démon préta. ~ Minulé skutky rozhodly, co napříště rozloučí nebo spojí živé bytosti. Hle, kterak sup se dravě vrhá na sviště, leč vydra sovu má velké vážnosti. ~ Jakmile nějaký návyk člověku do krve vplyne, potíže zmizí a neznalost přechází v umění. A stejně mu, tak jako došel zručnosti řemeslné, nebude zatěžko Dharma, svaté Buddhovo učení. ~ Řídit se rozumem je zvyk soudného člověka. Hlupák se řídí tím, co se mu napovídá. Když jedno staré psisko zuřivě se rozštěká, sto psů, ač neví proč, se k němu rychle přidá.

srivatsa - buddhismus

ukázka z knihy Pokladnice moudrých rčení nakladatelství Paseka, 2006   | Sakja pandita | buddhismus.cz