Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Tajné nauky Tibetu

Karel Filipů

Nauky tajné byly svěřovány jen vybraným a zvlášť schopným jedincům. Tyto nauky by se byly nikdy nedostaly k sluchu nepověřených osob, zejména Evropanů a Američanů, kdyby osud nešťastného Tibetu, psaný ve hvězdách, nebyl býval už dávno dešifrován jeho vysokými zřeci a mudrci. Již dávno se vědělo, že dnešní dalajlama i pančenlama jsou poslední v tisícileté řadě posloupností světských i nesvětských vládců země. Již dávno bylo tibetským mistrům známo, že odvěká duchovnost orientu ztratí postupně svá centra a stane se lepším majetkem některých lidí a zemí západu, a to ještě dříve, než se konečně stane zachráncem světa. To bylo známo již velmi dávno tak, jako byly známy téměř dopodrobna všechny další tragické okolnosti, jimiž se nešťastný osud Tibetu v naší době tak věrně naplnil. Okupace tibetské země Číňany dovršila tragický osud tibetského národa. Duchovní život v Tibetu je nyní potlačen a jeho čelní představitelé, z nichž mnozí žijí za hranicemi své země, dali proto již dávno souhlas k uveřejnění tibetských posvátných mysterií, a to i těch nejstarších a nejtajnějších.

Pravá Nauka nemůže nikdy zhasnout. Jakmile se objeví praví posluchači, je tu i Nauka. Je jen jedna pravda a když je potlačena na jednom místě světa, rozzáří se na druhém. Tlučte a bude vám otevřeno! Jaká je otázka, taková je i odpověď. Pravda je živá a objeví se tam, kde je žádána. Záleží jen na kvalitě a kvantitě touhy po ní. Vždy však byli na světě lidé i vždy ji žili a rozuměli jí v dobách temna a útisku. A tak byly nakonec i tyto tajné nauky a cesty k pravdě přeloženy do evropských jazyků a zveřejněny na západě. Někteří lidé soudí, že není nebezpečí jejich zneužití, protože jim stejně dnes na západě nikdo nerozumí, neboť k jejich plnému pochopení je třeba učitele - gurua. Ale guru nemusí přicházet jen v zevním těle. Opravdovým učitelem je vždy jen vnitřní božství, jež má všechny možnosti. Je to především osvícení žáka samotného, bez něhož by neporozuměl slovům žádného gurua. Osvícení vnitřním učitelem je vždy hlubší a bezprostřednější. Ve skutečnosti i tzv. vnější guru (v těle) je jen vyjádřením učitele vnitřního a není žádný jiný guru než vnitřní, jinak by pravda byla nedosažitelná.

srivatsa - buddhismus

ukázka z knihy Tajné nauky Tibetu nakladatelství Svatá Mahatma, 1990   | buddhismus.cz