Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Osm druhů ticha

Padmasambhava řekl: Kdo provádí duchovní praxi, má zachovávat osm druhů ticha. Ješe Cchogjal se otázala: Které to jsou? Padmasambhava pravil:

Aby tělo bylo zachováno v tichosti, přebývej na odloučených místech, aniž bys upadla do některého z extrémů.
Takto se odvrátíš od vášně a agresivity. Abys zachovala ticho řeči, setrvávej po způsobu němých. Takto ochráníš svou duchovní praxi od rozptýlení tlacháním s druhými. Abys zachovala ticho mysli, nenech se ovládat vytvářením pojmových konstrukcí a nerozptyluj pozornost.
To ti umožní setrvávat ve vnitřní přirozenosti Dharmakáji mimo myšlenky. Abys zachovala ticho smyslových potěšení, zbav se pojmů čisté a nečisté jídlo.
To zjednoduší tvůj život a budou tě navštěvovat dákiní. Abys zachovala ticho ústních pokynů, nenabízej je nevhodným lidem.
Tak získáš požehnání duchovní linie guruů. Abys zachovala ticho jednání, jednej spontánně a bez pokrytectví.
To umožňuje pokrok a zabraňuje mysli shromažďovat zatemnění. Abys zachovala ticho zkušenosti, osvoboď se od lpění či fascinace zkušenostmi a nevyprávěj je druhým.
To ti umožní získat siddhi mahámudry během tohoto života. Abys zachovala ticho realizace, vzdej se ctižádosti a setrvávej v klidu, aniž bys upadla do extrémů.
To ti umožní osvobození v okamžiku realizace.

Obecně řečeno, lidé, kteří nevydrží cvičit ani po dobu, potřebnou ke snědení jednoho jídla, kteří nejsou schopni zůstat zticha ani po dobu jediné recitace a nedovedou držet svá tlachající ústa zavřená, nebudou mít v zachovávání ticha nejmenší úspěch.

srivatsa

ukázka z knihy Učení dákiní nakladatelství DharmaGaia, 2006   | termy | buddhismus.cz