Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Přetnout pět jedů u kořene

Padmasambhava řekl: Když provádíš duchovní praxi, musíš přetnout pět jedů u kořene. Ješe Cchogjal se otázala: Co to znamená? Padmasambhava pravil:

Člověk se silným hněvem trpí nejvíce. Člověk s velkou hloupostí je jako zvíře a nemůže pochopit Dharmu. Člověk s obrovskou pýchou si nemůže přisvojit ctnosti a má mnohé nepřátele. Člověk se silným chtěním není schopen dodržovat duchovní závazky a bude hodně pomlouván. Člověk s velkou závistí má silnou ctižádost a libuje si v intrikování.

Nehoň se za těmito pěti jedy; zab je zevnitř v okamžiku, kdy vyvstanou a tím je osvoboď. Lidé, kteří nedrží pět jedů na uzdě, jsou tvůrci vlastního neštěstí.

srivatsa

ukázka z knihy Učení dákiní nakladatelství DharmaGaia, 2006   | termy | buddhismus.cz