Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

šamani v Tibetu

Prvním králům pomáhali nejen schopní ministři, nýbrž i šamani, kteří panovníkům poskytovali nejrůznější předpovědi a věštby a vykonávali pro ně rozmanité obřady, které je měly ochraňovat. Že tyto šamanské praktiky měly tehdy pro Tibet velký význam, se dovídáme z vyprávění o jednom podivuhodném děcku, které se v této době dostalo do Tibetu. Dítě bylo potomkem starého rodu šamanů šenů. Později dostalo jméno Šenpočhe. Mělo oslí uši, které si halilo turbanem, a až do svých dvanácti let, kdy si ho bohové a démoni odnesli do své říše, se potulovalo Tibetem.

Když se Šenpočhe po dalších dvanácti letech vrátil zpět na zem, měl bohaté znalosti o bozích a démonech. Dokázal vysvětlit, proč lidé onemocní a věděl, jak docílit růstu obilí. Protože uměl vykládat znamení a jak správně obětovat mocným místním duchům a jak si je naklánět, prováděl obřady, které přinášely zemi požehnání. Během těchto ceremonií mohli dokonce obyčejní lidé slyšet nebeskou hudbu. Svou velkou magickou mocí dokázal na šamanském bubnu projíždět oblohou a konat zvláštní obřady za zemřelé. Nauky, které hlásal, připomínaly buddhistické učení obsažené ve Vinaji a Abhidharmě.

Historikové tyto dávné události vysvětlují jako předznamenání budoucího úspěchu buddhismu v Tibetu.

srivatsa - buddhismus

ukázka z knihy Starověký Tibet nakladatelství Vyšehrad, 2006 | Tarthang Tulku | buddhismus.cz