Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

bódhisattva

Bódhisattva si nirvánu vysloužil, ale vzdal se jí, aby setrval ve světě v cyklu znovuzrozování a všem bytostem pomáhal na cestě ke spáse. Významu slova bódhisattva lze porozumět takto:

To, co odlišuje bódhisattvu od šrávaky (Skt. śrāvaka) v rané tradici buddhismu a v théravádě na Srí Lance a v Asii, není ani tak cíl dosáhnout nirvány, ale spíš cesta, jejíž pomocí se jim to podaří. Šrávaka se spoléhá na Buddhovo učení, ale bódhisattva se musí spoléhat sám na sebe, protože nemá žádného buddhu, který by ho učil. Bódhisattva má tedy těžší úkol, a jeho cesta je mnohem delší. Bódhisattva se zdokonaluje po miliony životů konáním ctnostných činů a vždy je přitom motivován soucitem. V théravádové tradici lze toto pojetí bódhisattvy najít v legendě o Sumédhovi:

Před čtyřmi nespočetnými eóny žil bráhman jménem Sumédha, který si uvědomil, že bytosti podléhají narození, stárnutí, nemocem a smrti, a rozhodl se hledat stav přesahující smrt. Uchýlil se do hor, kde žil asketickým životem a získal jógové schopnosti. Jednoho dne letěl vzduchem, a když se podíval dolů, viděl velký dav lidí shromážděných kolem učitele. Sumédha sestoupil, zeptal se, kdo je ten učitel, a dověděl se, že je to Buddha Dípankara. Jakmile zaslechl slovo buddha, pocítil obrovskou radost. Když viděl, že se Dípankara blíží, uvolnil si zcuchané vlasy a lehl si do bláta, aby pro něj vytvořil most. Jak tak ležel a čekal na Buddhův příchod, uvědomil si, že než by překonával oceán utrpení sám, raději by své osvobození odložil a následoval delší a vznešenější cestu k buddhovství. Jako buddha by mohl převést přes oceán k dalšímu pobřeží mnoho lidí. Dípankara se před Sumédhou, nataženým tváří k zemi, zastavil a pravil, že po uplynutí mnoha eónů se tento prostý jógin se zcuchanými vlasy stane buddhou. Dípankara dále předpověděl podrobnosti života, v němž se Sumédha stane buddhou: kdo budou jeho rodiče a jeho žáci. Vyprávěl také o stromě, pod nímž bude sedět tu noc, kdy dosáhne probuzení, a předpověděl, že v posledním životě se bude jmenovat Gautama.

bódhisattva

Je-li váš úmysl dosáhnout realizace pevný, měli byste jej realizovat bódhistattvovskými skutky. Hlavní z nich je šest dokonalostí:

  1. dávání zahrnuje darovat hmotné věci jako peníze, šatstvo a potravu, dávat lásku, dávat poučení o duchovních naukách a cvičení, poskytovat úlevu od strašných situací všem bytostem včetně zvířat
  2. mravnost znamená hlavně altruistický postoj a bódhisattvovské chování
  3. trpělivost, která se projevuje v náročných situacích nebo se používá na podporu obtížného snažení
  4. snaha, která udržuje nadšení pro cnost a napomáhá ke všem ostatním dokonalostem
  5. soustředěnost, která je prováděním pevné a intenzivní meditace
  6. moudrost, které je zapotřebí k pochopení povahy cyklické existence a pomíjivosti i podmíněného vznikání a prázdnoty

Dokud existuje obloha
a dokud jsou tu cítící bytosti
kéž nadále pomáhám
ulehčovat všechnu jejich bolest

~ Šántidéva

sliby bódhisattvy

Podle systému Nágárdžuny, Vozu hlubokého náhledu, jsou sliby zaměřeny na vyhýbání se následujícímu:

Závažný čin vykonaný se soucitným záměrem, nejen že nezpůsobí poškození (slibu), ale (namísto toho) je jeho dokonalým dodržením.

srivatsa

buddhismus.cz