Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Ušlechtilá osmidílná stezka

Všechny body ušlechtilé osmidílné stezky jsou stejně důležité a měly by se rozvíjet současně.

To, že jsou body ušlechtilé osmidílné stezky uváděné v tomto pořadí neznamená, že probíhají v jakési lineární posloupnosti - vyvstávají společně. Ve skutečnosti nás toto uspořádání učí zauvažovat nad důležitostí převzetí odpovědnosti za to, co ve svých životech děláme a říkáme.

~ Adžán Čá
srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz