Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Karma

Často se karma chápe naprosto mylně jako osud nebo předurčení, nanejvýš se o ní uvažuje jako o neomylném zákonu příčiny a následku. Je mnoho druhů karmy: mezinárodní karma, národní karma, dále karma města ale i individuální karma. Karma není fatalistická, ani předem určená, představuje naši schopnost tvořit a měnit. Je tvůrčí, protože se můžeme rozhodnout, jak a proč jednáme.

Vše, co konáme svým tělem, řečí a myslí, bude mít odpovídající následek. Každý čin, dokonce i ten nejmenší, má následky. Karma nemůže být zničena časem, ohněm ani vodou. Karma se nerozkládá jako vnější věci, ani nepřestává účinkovat. Její moc se neztratí do té doby, dokud nedozraje, a může dozrávat i několik životů. Lamové říkají, že trocha jedu může způsobit smrt a malé semínko může vyrůst ve velký strom.

Přenos karmy z jednoho života do druhého zprostředkuje při smrti velmi jemná mysl jasného světla. Ačkoli tato nejhlubší úroveň mysli existuje po celý život, projevuje se až při smrti.

~ dalajlama

Každá karma anebo jednání má konkrétní následek pro jednotlivce, který ji vytváří. Má také vliv na prostředí a nesčetné vztahy, které pojí danou osobu s ostatními. Tady je několik výroků o karmě, které pronesl Buddha Šákjamuni:

Nepřehlížejte záporné činy jenom proto, že jsou malé; sebemenší jiskra může spálit stoh sena velký jako hora

Nepřehlížejte malé dobré skutky a nemyslete si, že z nich neplyne žádný užitek; dokonce i malé kapky vody nakonec naplní velkou nádobu

Jsi tím, čím jsi byl, a budeš tím, čím jsi teď

Padmasambhava tento výrok ještě rozvedl:

Chceš li poznat svůj budoucí život, pohlédni na své přítomné činy

Ať se nám nyní děje cokoliv, odráží to naší předešlou karmu. Pokud to opravdu víme, kdykoliv nás postihne nějaké utrpení nebo obtíže, nebudeme je nahlížet jako nějaké zvláštní nezdary či pohromy, ani nebudeme žádným způsobem hledět na utrpení jako na trest. Také se nebudeme obviňovat ani se oddávat nenávisti.

Karma, jak jí popisuje dalajlama

Karmické vidění

srivatsa karma

buddhismus.cz