Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Samádhi

Samádhi je soustředění označující spočinutí mysli u jednoho předmětu. Soustředění, byť velmi slabé, představuje jeden ze sedmi mentálních faktorů, které jsou přítomny v každém stavu vědomí. Správné soustředění jakožto poslední člen Ušlechtilé osmidílné stezky, je definováno jako čtyři meditační pohroužení [džhána]. V širším smyslu, zahrnujícím i mnohem slabší formy soustředění, je spojováno se všemi karmicky prospěšnými kusala stavy vědomí. Nesprávné soustředění je soustředění spojené se všemi karmicky neprospěšnými akusala stavy vědomí. Pokud se v textech výslovně neuvádí, zda se jedná o soustředění správné či nesprávné, míní se správné soustředění. Co do intenzity rozlišují se tři stupně soustředění:

  1. Přípravné soustředění, přítomné na začátku meditace.
  2. Přístupové [či sousedící], blížící se svou intenzitou prvnímu pohroužení [džhána], aniž by ho bylo dosaženo. Při některých meditacích je spojeno s vytvořením jednoduché představy zvané "odpovídající mentální obraz".
  3. Plné soustředění, přítomné v pohroužení.

Soustředění náleží mezi sedm faktorů probuzení, pět řídících schopností mysli, pět sil a je osmým členem Ušlechtilé osmidílné stezky. V rámci trojího členění ušlechtilé osmidílné stezky na etiku, soustředění a moudrost je obecným označením posledních tří členů stezky.

srivatsa

buddhismus.cz