Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

šest říší

Šest říší znovuzrození je známé z tibetských vyobrazení Kola života.

  1. bohové
  2. polobohové
  3. lidské bytosti
  4. zvířata
  5. hladoví duchové
  6. pekelné bytosti

Šest říší se rodí z jediného okamžiku nepozorného ulpění, z čehož vzniká karma, jejímž plodem je konkrétní prostředí - s emocemi, vjemy a určitým druhem specifických zkušeností. Podstata všech říší existence je tedy iluzorní: každá z říší je snovým stavem stejné povahy jako naše lidská říše.

probleskování světel šestera stavů existence

Bardo thödol - Tibetská kniha mrtvých popisuje, jak se v bardu ukáže šestero světel šestera stavů existence, přičemž obzvlášť jasně svítí světlo toho světa, do kterého se máte díky svojí karmě narodit. Jakých šest světel to je? Ukáže se matné bílé světlo bohů a červené světlo polobohů, modré světlo lidí, zelené světlo zvířat, žluté světlo hladových duchů a matné kouřové světlo bytostí uvržených do pekla.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz