Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

deset druhů moci

  1. moc nad životem
  2. moc nad myslí
  3. moc nad hmotou
  4. moc nad karmou
  5. moc nad zrozením
  6. moc plynoucí ze záměru
  7. moc plynoucí z modlitby
  8. moc konat zázraky
  9. moc plynoucí z moudrosti
  10. moc Dharmy

Těchto deset druhů moci by nemělo být zaměňováno s deseti silami.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz