Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

obrázky a symboly

Zobrazování Buddhy Šákjamuniho byla v duchu vlastních příkazů zakázána a jeho osobnost nahrazovaly různé symboly. K nejstarším symbolům buddhismu patří kolo učení s osmi loukotěmi představující Ušlechtilou osmidílnou stezku, strom probuzení jako připomínka místa, kde Buddha pomocí meditace poznal pravdu o životě, nebo stopy chodidel.

Buddha vytesaná chodidla
symbolická chodidla Buddhy připomínají Ušlechtilou osmidílnou stezku

Buddha

Znázorňování Buddhy v umění začalo asi 450 let po jeho smrti. ve Střední Asii v oblasti zvané Gandhára v dnešním severním Pákistánu a severovýchodním Afgánistánu, později také v severní Indii. Vznikly tak dva odlišné styly - umělci v Indii vytvářeli postavy jóginského typu s indicky vyhlížejícími obličeji, kdežto gandhárská škola projevuje antický řecký vliv. Ve zřícenínách Lumbiní byly objeveny ranné obrázky Buddhova narození v podobě basreliéfů zdobících stěny chrámu postaveného na počest jeho matky Máji. Buddha bývá znázorňován většinou v mnišském oděvu, sedící na lotosovém trůně.

Buddha obklopený žáky
Buddha obklopený žáky
Buddha indický
hlava Buddhy - indické provedení
Buddha asketický
poněkud realističtějí představa Buddhy po několika letech askeze
mladý Buddha
mladý Buddha ještě z doby, kdy byl příslušníkem kmene Šákjů
japonská socha Buddhy
Buddha na japonské soše z roku 987 ukazuje Abhaya mudru
Buddha s bódhisattvy
Buddha se dvěma bódhisattvy
Velký Buddha výška 72 m
práce na Velkém Buddhovi sedícím v Leshanu začaly roku 713 a trvaly devadesát let
Buddha nebe Tušita
Buddha se vrací z nebe Tušita, kde předával učení svojí matce Máje
Buddha thangka
Buddha podle školy Ňingma, nad hlavou mu drží korunu bájný pták Garuda
Buddha thangka Tibet
thangka Buddhy rozbalovaná v Tibetu během svátku Šoton
Buddha Mahámuni
ke 3.5 metru vysoké soše Buddhy v Barmě se váže legenda o Mahámuni
Buddha svatyně Mendut
socha Buddhy ve svatyni Mendut na Jávě, která patří k chrámu Borobudur

Dalajlama - citáty

Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama je čelným představitelem tibetského buddhismu, jedné z nejbohatších a nejpropracovanějších tradic v lidské hitorii, věnující se práci s myslí.

dalajlama
„Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.“ dalajlama
dalajlama
„Použijeme-li své hlubší vědomí, bude nám mysl sloužit všestraněji. Proto lze vlastnosti mající počátek v mysli neomezeně rozšiřovat.“ dalajlama
dalajlama
„Ať jste kdekoli, vaše náboženské učení tam musí být s vámi.“ dalajlama
dalajlama
„Čím víc se staráme o štěstí druhých, tím silnější je náš vlastní pocit blaha.“ dalajlama
dalajlama
„Někdy se náboženství stává dalším zdrojem rozporů a někdy i otevřených konfliktů. Proto si myslím, že překonání odlišných náboženských tradic je velmi důležité pro vytváření míru v mysli a smyslu pro bratrství mezi lidmi.“ dalajlama
dalajlama
„Ha, ha, ha - jsem jen prostý buddhistický mnich.“ dalajlama
dalajlama
„Až zemřeme, nebudeme si moci vzít sebou nic, pouze semena své celoživotní práce a duchovní znalosti.“ dalajlama
dalajlama
„ Soucit a sounáležitost nejsou znamením slabosti, ale síly. “ dalajlama

palác Potála

Palác Potála nechal vystavět pátý dalajlama, aby ze Lhasy udělal velké a pulzující srdce Tibetu.

palác potála dobová fotografie
palác Potála na dobové fotografii
palác potála čelní pohled
čelní pohled na budovu paláce, ve které je tisíc místností
palác potála
při bočním pohledu teprve vynikne majestátnost Potály
palác potála
po cestě směrem vzhůru
palác potála
hlavní vchod paláce
palác potála
vzpomínka na dalajlamu, který je také na fresce napravo
palác potála
výzoba jednotlivých místností paláce je bohatá na ručně vyřezávané motivy
lukhang v pozadí potála
na ostrůvku palác Lukhang, v pozadí zadní stěna paláce Potála (cca 1921)

Mandaly

K vyjádření nejhlubších pravd používá tantrický buddhismus obrázky v míře, kterou nenajdete v žádné jiné formě buddhismu.

mandala lama
Mandala lama
mandala jidam
Mandala jidam
mandala dákiní
Mandala dákiní
mandala Avalókitéšvara
Mandala Avalókitéšvara
mandala Vadžrasattva
Vadžrasattva mandala
Kálačakra mandala
Kálačakra mandala - posvátný model vesmíru z barevného písku představuje palác, obývaný 722 bohy a bohyněmi

Na Jávě leží Borobudur

Na Jávě, obklopen palmovými háji a rýžovými políčky, se nachází Borobudur. Návštěvník této gigantické obrázkové knihy vystupuje z galerie na galerii a každou z nich obchází ve směru slunečního pohybu. Na nich se mu na nekonečném pásu reliéfů odvíjejí scény z Buddhova života, od jeho zrození, přes svízelnou cestu za pravdou až k dosažení nirvány.

pohled na chrám Borobudur
Borobudur zdálky
Borobudur dobová fotografie
takto vypadal Borobudur při objevení
Borobudur basreliéfy
na ochozu vytesané basreliéfy často obsahují i výjevy z džátak
Borobudur bódhisattva
detail bódhisattvy na jednom z basreliéfů
Borobudur cesta
cesta po ochozu Borobuduru
stúpy na vrcholu Borobuduru
každá z malých stúp rozmístěných kolem vrcholu Borobuduru v sobě ukrývá sochu Buddhy
stúpa s postavou Buddhy
jedna otevřená stúpa odhaluje Buddhu sedícího uvnitř
stúpa na vrcholku Borobuduru
vrcholek Borobuduru

Bhútán

Od 12. století přicházeli do Bhútánu četní lámové z Tibetu a zřizovali zde dzongy, opevněné kláštery tibetského typu. První stavitelé bhútánských dzongů byli lamové sekty Kagjü, postupně je následovali stoupenci dalších buddhistických škol.

Bhútán Punakha Dzong
Punakha Dzong nazývaný Pungthang Dechen Phodrang z roku 1637 je druhou nejstarší pevností
Bhútán Trongsa Dzong
multifunkční Trongsa Dzong postavený 1648 tvoří labyrint 23 stavení, uliček a prostorů pro mnichy
Bhútán Takstang
Takstang založený 1692 na těžko dostupném místě kolem jeskyně, kde meditoval Padmasambhava
Bhútán Takstang
Pohled na Takstang z protější skály
jezero Mebar Tsho
v hlubinách posvátného jezera Mebar Tsho nalezl bhútánský světec Pema Lingpa པདྨ་གླིང་པ་ ukryté termy
Thukse Rinpočhe
Thukse Rinpočhe žijící v Bumthangu je současná emanace mysli známého světce Pema Lingpa
okno stavby v Bhútánu
na okně dzongu leží malé stúpy tsa tsa s popelem zemřelých bhútánců
namalované Kolo dharmy
kolo dharmy namalované na bráně
Bhútán Punakha Dzong
během slavnosti Paro Tsechu se vyvěsí na několik hodin thangka s osmi emanacemi Padmasambhavy

chrám buddhistického vědění Kumbum

Nejvyšší pozlacená část tibetského chrámu Kumbum se blyští na obloze, zbytek stavby je bělostný a rozsvěcuje se barvami. Jakmile se přiblížíte, zaujmou vás na kupoli namalované veliké oči, které Kumbum obdařují pohledem a fyzickou existencí. Uvnitř je na zdech chrámu několik tisíc fresek.

Kumbum - Gjanka
čtyřpatrový Kumbum ukrývá sedmdesát tři kaplí, každá obsahuje sochu
pozlacená kupole Kumbum
v nejvyšším bodě chrámu se v kapli pod kupolí skrývá socha Vadžradhary རྡོ་རྗེ་འཆང་
vševidoucí oči Buddhy
vševidoucí oči Buddhy
Kumbum
vstup do chrámu Kumbum
mandala
u vstupu do dalšího patra chrámu Kumbum jsou mandaly
bódhisattva Maitréja
bódhisattva Maitréja བྱམས་​པ་ budoucí Buddha
freska Avalókitešvara Kumbum
ztělesnění buddhovského soucítění Avalókitéštvara སྤྱན་རས་གཟིགས
zelená Tára
zelená Tára má po boku Bhrkutí (žlutou) a Ékadžata (modrou)
srivatsa

buddhismus.cz