Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Buddha

Zobrazování Buddhy byla v duchu vlastních příkazů zakázána a jeho osobnost nahrazovaly různé symboly - kolo učení, které má dnes ve státním znaku Indie, strom probuzení jako připomínka místa, kde Buddha pomocí meditace poznal pravdu o životě, nebo stopy chodidel. Vedle nich tvoří významnou součást výtvarné výzdoby i výjevy z džátak. Znázorňování Buddhy v umění tak začalo asi 450 let po jeho smrti. Buddha bývá znázorňován většinou v mnišském oděvu, sedící na lotosovém trůně.


Buddha vytesaná chodidla
chodidla Buddhy symbolicky vytesaná do kamene, jako připomínka Ušlechtilé osmidílné stezky
Buddha obklopený žáky
Buddha obklopený žáky
Buddha indický
hlava Buddhy - indické provedení
Buddha asketický
meditující Buddha - poněkud realističtějí představa Buddhy, po několika letech askeze
Buddha zamlada
mladý Buddha - ještě z doby, kdy byl příslušníkem kmene Šákjů
Buddha japonský
socha Buddhy - pochází z Japonska roku 987 a Buddha na ní ukazuje Abhaya mudru
Buddha s bódhisattvy
Buddha po stranách obklopen dvěma bódhisattvy
Velký Buddha výška 72 m
Velký Buddha sedí v Leshanu. Práce na něm začaly roku 713 a trvaly 90 let.
Buddha v nebi Tušita
Buddha se vrací z nebe Tušita, kde předával učení svojí matce.
Buddha thangka
Buddha na thance školy Ňingma, nad hlavou mu drží korunu bájný pták Garuda.
Buddha thangka
Buddha Šákjamuni na thance, která se rozbaluje během svátku Šoton v Tibetu.
Buddha Mahámuni
Buddha Mahámuni - socha Buddhy v Barmě, k jejímuž vzniku se váže legenda. 3.5 metru vysoká socha zde podle předpovědi má vydržet 5000 let.
Buddha Mendut
Buddha na Jávě - socha Buddhy ve svatyni Mendut na Jávě, která patří k chrámu Borobudur.

Dalajlama - citáty

Dalajlama - citáty

dalajlama
„Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.“ dalajlama
dalajlama
„Použijeme-li své hlubší vědomí, bude nám mysl sloužit všestraněji. Proto lze vlastnosti mající počátek v mysli neomezeně rozšiřovat.“ dalajlama
dalajlama
„Ať jste kdekoli, vaše náboženské učení tam musí být s vámi.“ dalajlama
dalajlama
„Čím víc se staráme o štěstí druhých, tím silnější je náš vlastní pocit blaha.“ dalajlama
dalajlama
„Někdy se náboženství stává dalším zdrojem rozporů a někdy i otevřených konfliktů. Proto si myslím, že překonání odlišných náboženských tradic je velmi důležité pro vytváření míru v mysli a smyslu pro bratrství mezi lidmi.“ dalajlama
dalajlama
„Ha, ha, ha - jsem jen prostý buddhistický mnich.“ dalajlama
dalajlama
„Až zemřeme, nebudeme si moci vzít sebou nic, pouze semena své celoživotní práce a duchovní znalosti.“ dalajlama
dalajlama
„ Soucit a sounáležitost nejsou znamením slabosti, ale síly. “ dalajlama
dalajlama
„ Hlavní příčinou utrpení je egoistická touha po vlatním pohodlí a spokojenosti. “ dalajlama

palác Potala

Palác Potála byl po dlouhé rekonstrukci otevřen roku 1994.

palác potála čelní pohled
čelní pohled na třináctipatrovou budovu paláce Potály, ve které je tisíc místností
palác potála
při bočním pohledu teprve vynikne majestátnost paláce Potála
palác potála
po cestě směrem vzhůru
palác potála
hlavní vchod
palác potála
jeden ze vchodů do paláce
palác potála
vzpomínka na dalajlamu, který je také na fresce napravo
palác potála
výzoba jednotlivých místností Paláce Potála je bohatá na ručně vyřezávané motivy
palác potála
Palác Potála na dobové fotografii

Mandaly

Mandaly

mandala lama
Mandala lama
mandala jidam
Mandala jidam
mandala dákiní
Mandala dákiní
mandala Avalókitéšvara
Mandala Avalókitéšvara
mandala Vadžrasattva
Vadžrasattva mandala
Kálačakra mandala
Kálačakra mandala - posvátný model vesmíru z barevného písku představuje palác, obývaný 722 bohy a bohyněmi

Borobudur

Krajina Kedu v centrální části ostrova bývá nazývána rájem Jávy. Tam, pod pohořím Menoreh, obklopen palmovými hájy a rýžovými políčky, se nachází Borobudur. Zhruba dvě století po svém dostavění byl Borobudur opuštěn. Tropická příroda spolu s tektonickou a vulkanickou činností ho skryla pod nánosem půdy a bujné vegetace. Z paměti lidí ale Borobudur nevymizel. Míjela staletí až se legenda o Borobuduru dostala ke sluchu evropanů. Roku 1835 byl Borobudur zbavený ochranného pláště porostu i půdy. Návštěvník této gigantické obrázkové knihy vystupuje z galerie na galerii a každou z nich obchází ve směru slunečního pohybu. Na nich se mu na nekonečném pásu reliéfů odvíjejí scény z Buddhova života, od jeho zrození, přes svízelnou cestu za pravdou až k dosažení nirvány.

pohled na chrám Borobudur
Borobudur zdálky
Borobudur dobová fotografie
takto vypadal Borobudur při objevení
Borobudur basreliéfy
na ochozu jsou vytesané basreliéfy, dohromady jich je asi 1300
v době vzniku chrámu Borobudur bylo umění dvourozměrné, proto jsou tyto reliéfy výjimečné
Borobudur cesta
cesta po ochozu Borobuduru
stúpy na vrcholu Borobuduru
72 malých stúp rozmístěných kolem vrcholu Borobuduru, každá v sobě ukrývá sochu Buddhy
stúpa s postavou Buddhy
jedna ze stúp je otevřená, každý tak může vidět Buddhu sedícího uvnitř
Borobudur bódhisattva
detail bódhisattvy na jednom z basreliéfů
stúpa na vrcholku Borobuduru
vrcholek Borobuduru

Bhútán

Bhútán Punakha Dzong
Punakha Dzong místními nazývaný Pungthang Dechen Phodrang z roku 1637 je druhou nejstarší pevností
Bhútán Trongsa Dzong
typický multifunkční dzong Trongsa Dzong postavený 1648 tvoří labyrint 23 stavení, uliček a prostorů pro mnichy
Bhútán Takstang
Takstang založený 1692 na těžko dostupném místě kolem jeskyně, kde meditoval Padmasambhava
Bhútán Takstang
Pohled na Takstang z protější skály
jezero Mebar Tsho
v hlubinách posvátného Mebar Tsho nalezl bhútánský světec Pema Lingpa ukryté termy
Thukse Rinpočhe
Thukse Rinpočhe žijící v Bumthangu je současná emanace mysli známého světce Pema Lingpa
okno stavby v Bhútánu
na okně jednoho paláce leží malé stúpy tsa tsa s popelem zemřelých bhútánců
namalované Kolo dharmy
kolo dharmy namalované na bráně jednoho dzongu
Bhútán Punakha Dzong
během slavnosti Paro Tsechu se vyvěsí na několik hodin thangka, na které je osm emanací Padmasambhavy

Kumbum

Kumbum - Gjanka
čtyřpatrový Kumbum ukrývá sedmdesát tři kaplí, každá obsahuje sochu
Kumbum pohled z boku
napravo Kumbum je malá stavba se dvěma řadami modlitebních mlýnků
pozlacená kupole Kumbum
v nejvyšším bodě Kumbum se v kapli pod kupolí usmívá sochaVadžradhary
vševidoucí oči Buddhy
vševidoucí oči Buddhy
Kumbum
vstup do chrámu Kumbum
mandala
u vstupu do dalšího patra chrámu Kumbum jsou mandaly
freska Avalókitéšvara
na zdech je několik tisíc fresek
bódhisattva Maitréja
bódhisattva Maitréja, budoucí Buddha
zelená Tára
zelená Tára má po boku Bhrkutí (žlutou) a Ékadžata (modrou)
srivatsa

buddhismus.cz