Buddhismus

textyučiteléobrázkyodkazyúvodlupa

Čtyři vznešené pravdy

Prvním kázáním, které Buddha Šákjamuni vyslovil po svém probuzení, byly právě Čtyři vznešené pravdy.

Základní pravidla

Buddha věděl velmi dobře, že všichni lidé chtějí radost, ale viděl, že převážná většina z nich dělá věci, které dříve nebo později nutně povedou k neutěšenosti a strasti. To byl jeden z důvodů, proč vůbec začal učit. Zatímco hlavním cílem jeho učení bylo konečné samsárické osvobození od všech forem nedostatečnosti a utrpení vystoupením z koloběhu přerozování, Buddha Šákjamuni ve svém učení také ukázal, co je prospěšné a co škodlivé na úrovni normálního života. Důležité body jsou shrnuté v těchto základních pravidlech.

Šíření buddhismu v Tibetu

Dalajlama se vyjadřuje k tomu, jak probíhalo šíření buddhismu v Tibetu.

Óm mani padmé húm

Je dobré odříkávat mantru Óm mani padmé húm, ale při její recitaci byste měli myslet na její obsah, protože smysl těchto šesti slabik je veliký a dalekosáhlý.

hínajána, mahájána a vadžrajána

Teoretická náplň Buddhovy nauky byla přizpůsobována duševní vyspělosti posluchačů, případně aspektu učení, který byl právě vykládán. Dharma je tak rozdělená do tří směrů „prostředků či vozů“ [ jána ] - hínajána, mahájána a vadžrajána.

Osm veršů o transformaci mysli

Osm veršů o transformaci mysli je jeden z nejdůležitějších textů žánru tibetských duchovních spisů známých jako lodžong. Autorem je tibetský mistr z 11. století Langri Thangpa a dalajlama tento krátký text označuje za jeden z hlavních zdrojů své inspirace.

Sútra srdce

Sútra srdce se každý den recituje v buddhistických chrámech a klášterech po celé východní Asii a v Tibetu. Sútra je známá svým hutným vyjádřením dokonalosti v moudrosti, poznání, jehož prostřednictvím lze dosáhnout buddhovství. Díky své stručnosti a síle se Sútra srdce užívá také při nejrůznějších rituálech, např. v Tibetu při zahánění démonů.

Meditační pozice

v linii Karma Kagjü je zvykem předávat učení o meditační pozici v sedmi bodech. Těmto sedmi bodům se říká sedm dharem Vairočany. Sedmibodová pozice se nazývá Vairočanova, protože prosvětluje či vyjasňuje mysl. Druhým důvodem je pět buddhovských rodin. Ty odpovídají jednotlivým skandhám. Pomocí tělesné polohy je tedy možné pročistit složku tělesného tvaru do své pravé podstaty - Buddhy Vairočany.

Legenda o soše

Legenda o Buddhově zázračné soše je jeden z těch starých příběhů, které se vyprávějí v Tibetu.

Lék moudrosti a soucitu

Krátký výklad dalajlamy na stále aktuální téma - Lék moudrosti a soucitu.

Jak se věnovat buddhismu

Krátký výklad dalajlamy na stále aktuální téma - Jak se věnovat buddhismu.

Pomeditační praxe

Abyste mohli plně prožít hluboký význam vadžrajány, je důležité setrvávat v praxi neustále, ne pouze během během určitých meditačních sezení. Meditační sezení a období mezi sezeními je možno považovat za dvě samostatné praxe. Ůčelem meditační praxe samotné je získat stabilitu ve vnímání všech jevů jako forem božstva, všech zvuků jako jeho mantry a všech myšlenek jako dharmakáji, rozpoznávajíce tak absolutní přirozenost mysli, prázdnou a zářící. Pokud jde o období mezi meditačními sezeními, tak ať děláte cokoli, musíte toto poznání udržovat a neupadat zpět do běžných zvyků. Jedině tak můžete rozvinout porozumění dosažené během meditace. Pak vše, co děláte, bude spojeno s náhledem, meditací a jednáním vadžrajány, zdůrazňuje Dilgo Khjence Rinpočhe ve své Vadžra mysli.


srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz