Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

iniciace - vstupní brána k praxi vadžrajány

Vstupní branou k praxi vadžrajány je Iniciace (skt. abhišéka, tib. wang). Bez ní není tantrická praxe možná. Učitel, který dává iniciaci, se nazývá mistr vadžry. Autentický mistr vadžry musí danou iniciaci nejprve sám obdržet a provádět praxi tantrických fází rozvoje. Během tantrické praxe se sám transformuje v mandalu božstva, poté na tomto základě provádí praxi dovršení, kdy do transformace integruje své tělo, kanály, čakry, a energii prány.

Sjednocením těchto dvou fází musí uskutečnit plod, stav mahámudry, a na znamení toho mít vizi božstva či mandaly, stabilitu v rozpoznání přirozeného stavu mysli - jasného světla, soucit s druhými a další znaky dosažení. Kromě toho musí také od svého vlastního mistra dostat k předávání učení vadžry povolení. Obecně se rozlišují tři kategorie iniciací:

iniciace příčiny

pro studenty, kteří ještě nikdy iniciaci nedostali

iniciace cesty

pro studenty, kteří ji již obdrželi, slouží k prohloubení a dozrání jejich duchovní praxe, k pročištění porušených závazků

iniciace výsledku

pro studenty, kteří jsou připraveni dosáhnout konečné realizace

Přijetím iniciace vzniká mezi učitelem a žáky a také mezi žáky navzájem duchovní spojení neboli samaja, které existuje až do dosažení osvícení.

srivatsa

buddhismus.cz