Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

karmické vidění

Jak to, že jsme přišli na svět jako lidské bytosti? Všechny bytosti, které mají podobnou karmu, budou mít společné vidění světa kolem a tento soubor vjemů, který sdílejí, se nazývá karmickým viděním. Tato těsná korespondence mezi naší karmou a druhem prostředí, v němž se nacházíme, také vysvětluje, jak vznikají rozličné formy. Lidské bytosti jsme díky společné základní karmě, kterou sdílíme.

Ale v rámci tohoto lidského prostředí má každý z nás svou vlastní individuální karmu. Rodíme se v různých zemích, městech nebo rodinách. Každý z nás má odlišnou výchovu vzdělání, vlivy a víru a všechnu tuto podmíněnost zahrnuje tato karma. Každý z nás je komplexním souhrnem zvyků a minulých skutků, a tak nemůžeme vidět věci svým vlastním, jedinečným osobním způsobem.

Když sto lidí spí a sní, každý z nich zažívá ve svém snu odlišný svět. O každém z těchto snů lze říci, že je pravdivý, ale bylo by nesmyslné tvrdit, že jenom sen jedné osoby je pravý svět a všechny ostatní jsou smyšlenky. Pro každého pozorovatele existuje pravda podle karmických šablon podmiňujících jeho vjemy.

~ Kalu Rinpočhe

Lidské bytosti vypadají dost stejně, ale vnímají věci naprosto odlišně a každý z nás žije ve svém vlastním jedinečném a odděleném individuálním světě.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz