Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

nečistoty mysli

Nečistoty mysli jsou znečišťující, neprospěšné kvality mysli. Existuje deset nečistot, které se tak nazývají, protože jsou jednak samy nečisté a jednak znečišťují mentální faktory s nimi spojené. Jsou to:
  1. chtivost
  2. nenávist
  3. zaslepenost
  4. domýšlivost
  5. spekulativní názor
  6. pochybovačnost
  7. strnulost
  8. neklid
  9. nedostatek morálního studu čili nestydatost
  10. nedostatek morální báze či ohleduplnosti
V sútrách se žádná klasifikace neuvádí, ale jednotlivé pojmy se v nich vyskytují celkem často.
srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz