Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Osm veršů o transformaci mysli

Geše Langri Thangpa

S rozhodnutím dosáhnout nejvyššího cíle
pro prospěch všech cítících bytostí
což předčí dokonce i kouzelný prsten
ať jsou pro mne drahé po všechny časy

Kdykoli jsem s někým v kontaktu
ať sám sebe vidím jako nejmenšího mezi všemi
a z nejhlubší hlubiny svého srdce
ať uctivě považuji ostatní za nadřazené

Ve všech mých skutcích ať zkoumám ve své mysli
a jakmile vzniknou mentální a emoční bolesti
a ohrozí mě i ostatní
ať se jim plně postavím a odvrátím je

Když vidím bytosti nepříjemného charakteru
trápené silnou negativitou a utrpením
ať je považuji za drahé - protože je těžké je nalézt
jako kdybych objevil drahocenný poklad!

Když ostatní ze žárlivosti
se mnou špatně nakládají a zneužívají mne
urážejí mne a opovrhují mnou
ať na sebe vezmu porážku
a druhým nabídnu vítězství

Když někdo, komu jsem pomohl
nebo v koho jsem vkládal velké naděje
mě týrá vysoce bolestným způsobem
ať jej stále považuji za svého vzácného učitele

Stručně, ať jsem schopen nabídnout prospěch a radost
všem svým matkám, přímo i nepřímo
a ať na sebe tiše převezmu
veškeré bolesti a utrpení svých matek

Ať toto zůstane neposkvrněno
skvrnami osmi světských zájmů
a nechť jsem, když poznám všechny věci jako iluze
postrádaje připoutanost, osvobozen od pout

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz