Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Osm veršů o transformaci mysli

Geše Langri Thangpa

S rozhodnutím dosáhnout nejvyššího cíle pro prospěch všech cítících bytostí což předčí dokonce i kouzelný prsten ať jsou pro mne drahé po všechny časy Kdykoli jsem s někým v kontaktu ať sám sebe vidím jako nejmenšího mezi všemi a z nejhlubší hlubiny svého srdce ať uctivě považuji ostatní za nadřazené Ve všech mých skutcích ať zkoumám ve své mysli a jakmile vzniknou mentální a emoční bolesti a ohrozí mě i ostatní ať se jim plně postavím a odvrátím je Když vidím bytosti nepříjemného charakteru trápené silnou negativitou a utrpením ať je považuji za drahé - protože je těžké je nalézt jako kdybych objevil drahocenný poklad! Když ostatní ze žárlivosti se mnou špatně nakládají a zneužívají mne urážejí mne a opovrhují mnou ať na sebe vezmu porážku a druhým nabídnu vítězství Když někdo, komu jsem pomohl nebo v koho jsem vkládal velké naděje mě týrá vysoce bolestným způsobem ať jej stále považuji za svého vzácného učitele Stručně, ať jsem schopen nabídnout prospěch a radost všem svým matkám, přímo i nepřímo a ať na sebe tiše převezmu veškeré bolesti a utrpení svých matek Ať toto zůstane neposkvrněno skvrnami osmi světských zájmů a nechť jsem, když poznám všechny věci jako iluze postrádaje připoutanost, osvobozen od pout


srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz