Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

pratítja-samutpáda

pratítja-samutpáda je naukou o podmíněnosti všech tělesných a mentálních jevů. Spolu s naukou o ne-já představuje nezbytnou podmínku pro opravdové pochopení a uskutečnění Dharmy. Odhaluje podmíněnost a závislou povahu onoho nepřetržitého proudu různých tělesných a mentálních jevů existence, které se konvenčně nazývají já, člověk, zvíře atd. Zatímco nauka o neosobnosti postupuje analyticky a rozebírá existující věci na nejzákladnější stavební jednotky, tvořené pouze prázdnými jevy a prvky bez vlastní trvalé podstaty, nauka o podmíněném vznikání postupuje synteticky a ukazuje, že jsou všechny tyto jevy tím či oním způsobem ve vztahu vzájemné podmíněnosti.

Vztahy podmíněnosti v rámci tří po sobě jdoucích životů:

 1. nevědomost
 2. karmické formace
 3. vědomí
 4. mysl a tělo
 5. šest základen
 6. kontakt
 7. pociťování
 8. touha
 9. lpění
 10. proces nastávání
 11. zrození
 12. stárnutí a smrt
srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz