Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

rušivé emoce

jedy, které ruší, znavují a mučí mysl:

  1. chtivost
  2. nenávist
  3. hněv
  4. klam
  5. pýcha
  6. závist
srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz