Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

píseň Sarahy

Jestliže je to již zjevné, k čemu meditace? A jestliže je to skryté, měří člověk jenom temnotu. Mantry a tantry, meditace a soustředění, to vše je jen záležitostí sebeklamu. Neznečišťujte kontemplací myšlenku, která je ve své podstatě čistá, nýbrž přebývejte v blahu sebe samých a přestaňte s tím trápením. Ať vidíte cokoliv, je to vpředu, vzadu, ve všech deseti směrech. Právě dnes dopusťte, aby váš mistr učinil konec sebeklamu!
Přirozenost nebe je původně jasná, ale samým hledáním se pohled zatemní.


srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz