Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Sekty

Dnes se slova sekty zpravidla používá k označování skupin hlásajících určitý světový názor a majících pochybnou pověst. Sekty vykazují určité společné rysy:

Existuje soubor příznaků, podle kterých lze poznat, že už jde o nebezpečnou skupinu:

Na začátku bývá okouzlení. Oblíbeným loveckým trikem je při lovu nasazovat na chlapce děvčata a obráceně. Druhým krokem je destrukce osobních jistot. Třetím krokem je vytvoření nové identity, k níž musí sekty využít nikdy nekončící indoktrinace (masivní ovlivňování jednotlivců nebo celých skupin psychologickými prostředky, které vede ke slepému a odevzdanému přijímání názorů, hodnot a postojů). Výsledky úspěšně provedené psychomutace jsou:

To všechno má za následek vytvoření úzkého vztahu na vedoucím skupiny. Nekriticky přijímá jeho modely myšlení a stejně jako on odmítá každou kritiku. Myšlení se zplošťuje, schopnost kritického uvažování se nevyvíjí, myšlenkový svět ovládá černobílé schéma. Členové sekty necítí sounáležitost s lidmi mimo kultovní skupinu. Následují kruté vnitřní boje, vyvolávané někdy uměle. Jejich cílem je dosáhnout toho, aby se nový člen dobrovolně podřídil autoritě skupiny. Většina lidí odejde ze sekty sama během několika měsíců. Kdo se zdrží déle, na toho si sekta dělá nároky a takový jedinec začne uvažovat jak ze sekty.

V posledních letech se taktika verbování mnoha skupin radikálně změnila. Dřív se snažily pohltit nové stoupence se vším všudy. Dnes se snaží získat významné postavení ve společnosti. Vystupují navenek jako "podniky služeb", nabízející zákazníkům nejen různé dílny a kurzy, ale i zboží. Že úpravný obchod s biopotravinami nebo kavárna s knihkupectvím na rohu ulice je v rukou takovéto skupinky, není často vůbec zřejmé.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz