Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

šest nečistot

  1. Naslouchat pyšně a myslet si, že jste stejně dobří jako učitel.
  2. Naslouchat s nedůvěrou a na učiteli a jeho učení hledat chyby.
  3. Být k učení lhostejný a myslet si, že není důležité, zda učení obdržíte či nikoli.
  4. Být rozptýlený okolím nebo uzavřený do sebe a nevnímavý.
  5. Být otrávený a myslet si, že učení trvá příliš dlouho nebo vnější podmínky jsou nepříznivé.
  6. Ztrácet odvahu a myslet si, že nejste schopni praktikovat tato učení či dosáhnout realizace.
srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz