Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Vipassaná

Vhled je intuitivním zábleskem představujícím přímé poznání skutečnosti s ohledem na pomíjivou, strastiplnou a neosobní povahu všech existujících tělesných a mentálních jevů. Poznání získané vhledem je v rámci Dharmy rozhodujícím osvobozujícím činitelem, ale je nezbytné jej rozvíjet spolu s etikou a soustředěním. Vhled není důsledkem pouhého intelektuálního porozumění, ale získává se přímou meditační zkušeností spočívající v pozorování tělesných a mentálních jevů. Postup rozvíjení vhledu je následující:

  1. rozpoznání tělesných jevů
  2. rozpoznání mentálních jevů
  3. nahlížení tělesných a mentálních jevů, tzn. poznání jejich společného výskytu ve skutečných procesech a jejich vzájemné podmíněnosti
  4. nahlížení podmíněnosti mysli a těla
  5. nahlížení tří charakteristik ve vzájemně podmíněném procesu mysli a těla

Stupně postupného rozvoje vhledu jsou popsány v rámci devíti poznání vhledem, která tvoří šest stupňů očištění, počínaje poznáním vznikání a zanikání, a konče poznáním přizpůsobení se pravdě.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz