Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

samsára

Samsára (Skt. saṃsāra) je nepřetržitý sled kombinací jevů skhandhá, které se stále mění od okamžiku k okamžiku a následují jedna za druhou po nepředstavitelná období. Jeden život představuje pouze nepatrný zlomek této samsáry. Abychom dokázali pochopit první vznešenou pravdu, musíme svůj intenzivní pohled zaměřit na samsáru, na celou tuto hrůznou řadu znovuzrození, a ne jen na období jediného života, který nemusí vždy být příliš bolestný.

Samsára je neustálé putování. Nekonečné vzdouvání a klesání moře života, které je symbolem nepřetržitého procesu opakovaných zrození, stárnutí, utrpení a umírání. Vedeny lpěním, nenávistí a nevědomostí, pokračují cítící bytosti v koloběhu šesti říšemi, a to podle toho, jaká je jejich karma.

Může samsára vůbec někdy skončit?

Buddha odmítal zodpovědět otázku, zda je vesmír konečný. Jak si jeho mlčení vyložit? Indický komentátor Vasubandhu, žijící ve 4. století vysvětloval, že Buddha nemohl odpovědět kladně ani záporně, protože by ho lidé špatně pochopili. Kdyby řekl, že samsára skončí, mohli by si lidé myslet, že individuální snaha je bezvýznamná.

Congkhapa ཙོང་ཁ་པ། se domníval, že Buddha si byl vědom toho, že samsára nikdy neskončí, ale nechtěl světu tuto nepříjemnou zprávu sdělit, aby ho ušetřil zbytečného utrpení.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz