Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

karma, jak jí vysvětluje dalajlama

Karma znamená činy. Z hlediska toho, jak jsou činy konány, existují fyzické, slovní a duševní skutky. Z hlediska následků jsou činy ctnostné, nectnostné nebo neutrální.

Pokud jde o čas, jsou tu dva typy - čin záměru, k němuž dochází, když uvažujete o tom, že něco uděláte, a zamýšlený čin, který je vyjádřením oněch duševních motivací formou fyzického nebo slovního skutku. Abych uvedl příklad: nyní hovořím na základě motivu a tím hromadím slovní skutek čili karmu. Gesty svých rukou hromadím také fyzickou karmu. Zda jsou tyto skutky dobré nebo špatné, závisí hlavně na mé motivaci. Když hovořím z dobrých pohnutek a s upřímností, úctou a láskou vůči druhým, jsou mé skutky dobré, ctnostné. Jednám-li z motivů pýchy, nenávisti, kritiky a tak podobně, stávají se mé slovní a fyzické skutky nectnostnými.

Radost a bolest přicházejí ze ctnostných a nectnostných skutků, které nepřicházejí zvenčí, nýbrž z vašeho nitra. Tato teorie je v denním životě velmi užitečná, protože uvěříte-li v souvislost mezi činy a jejich následky, ať už je tu nějaký vnější policajt nebo ne, budete se mít stále na pozoru a zkoumat sebe sama. Kdyby tu například ležel nějaký vzácný klenot a nikdo by nebyl nablízku, mohli byste si ho snadno vzít, jestliže však věříte v toto učení, neuděláte to, protože všechna odpovědnost za vaši vlastní budoucnost spočívá na vás samých.

Pokud jde o následky činů, uvádí se mnoho různých typů. Jeden z nich se nazývá "následky, jež jsou dozráním". Jestliže se například někdo následkem nectnostných skutků narodí ve špatném znovuzrození jako zvíře, je tato reinkarnace následkem, který je dozráním činů spáchaných v minulém životě.

Jinému typu se říká "následek zkušenostně podobný příčině". Když se například po špatném přerození, které jste si způsobili činem vraždy, znovu narodíte jako člověk, budete mít krátký život - následek, je tu po zkušenostní stránce podobná příčině, to jest ukrácení života někoho jiného.

Další typ je obvykle nazýván "následek funkčně podobný příčině". Příkladem by bylo mít vrozený sklon k témuž nectnostnému činu, třeba vraždě.

Všechny tyto příklady můžeme podobně aplikovat i na ctnostné skutky. A jsou také činy, jejichž následky jsou sdíleny - když mnoho bytostí provedlo podobné typy skutků, a proto zažívají společně jejich následky. Například tak, že všechny žijí společně v jistém fyzickém prostředí.

srivatsa karma

dalajlama | buddhismus.cz