Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
dalajlama

* 1935

Dalajlama

Vlastním jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho byl v roce 1939 přiveden do Lhasy, kde o dva roky později začalo jeho vzdělávání. Jako pětadvacetiletý získal titul geše. V roce 1950, kdy Tibet začala vážně ohrožovat Čína, byl pouze šestnáctiletý dalajlama požádán, aby se chopil světské i duchovní moci. 1951 obsadila Čína Tibet vojenskou silou, 1954 navštívil dalajlama Peking kvůli mírovým jednáním s Mao Ce-tungem. 1956 odešel do Indie, aby se zúčastnil oslav svátku Vesak a rokoval zde s předsedou vlády Jawaharlal Nehru o podmínkách a situaci v Tibetu, které se neustále zhoršovaly. 10. března 1959 vypuklo povstání ve Lhase, rychle a krutě potlačené čínskou armádou, a díky následné okupaci byl dalajlama nucen o sedm dní později odejít do vyhnanství spolu s 80 000 dalšími exulanty.

Od roku 1960 přebývá v severní Indii, v Dharamsale, kde založil tibetskou exilovou vládu. Dalajlama přiměl OSN, aby se zabývala tibetskou situací a výsledkem je postupné přijetí tří rezolucí z let 1959, 1961 a 1965, které Čínu vyzývají k respektování lidských práv Tibeťanů. Roku 1963 dalajlama veřejně vyhlásil tibetskou demokratickou ústavu, založenou na deklaraci lidských práv a buddhistických principech. Dalajlama procestoval mnoho států: Severní a Jižní Ameriku, řadu evropských zemí, například Českou republiku a Velkou Británii, ale i Japonsko, Thajsko či Austrálii a hovořil s jejich politiky i náboženskými představiteli. V roce 2016 přijel po jedenácté do České republiky, videozáznam jeho přednášky Sekulární etika si můžete pustit.

Pro praktikující buddhisty je mnohem významnější být užitečným členem společnosti, někým, kdo přinese společnosti něco pozitivního a včlení do denního života co nejvíce sociální praxi. Člověk si prostě musí najít čas ráno nebo večer k provádění určitých kontemplativních praktik, meditací, atd. Pro mnohé z nás je toto nejlepší způsob. Jinak může dojít k tomu, že lidé utečou ze společnosti a stráví nějaký čas sami, a později si začnou uvědomovat, že je to vlastně velmi náročná záležitost. Potom pomalu, tiše a s určitými rozpaky se snaží znovu proklouznout do společnosti.

Otázky a odpovědi, dalajlama

V roce 1989 byla dalajlamova cesta nenásilí, lásky, míru a porozumění kvitována Nobelovou cenou za mír. Dalajlama je mezinárodně uznávanou kapacitou ve věcech lidských práv a buddhistické filosofie. Je autorem zhruba čtyřiceti knih, některé vyšly i u nás: Cesta ke svobodě, Radost ze života a umírání v pokoji a další.

lék moudrosti a soucitu

Při meditaci musí být mysl upřena na jediný předmět, k tomu se používá například technika mentální koncentrace.

Jak buddhismus potvrzuje platnost vnímání

srivatsa

dalajlama a jeho linie | buddhismus.cz