Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
dalajlama

* 1935

Dalajlama

Vlastním jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho ཏ་ལཻ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ narozený 6. července 1939 jako Lhamo Döndub ལྷ་མོ་དོན་འགྲུབ་ byl přiveden do Lhasy, kde o dva roky později začalo jeho vzdělávání. Jeho svatost dalajlama byl od osmi let spolu s mnišskou výchovou zasvěcován i do tantrických nauk. Jako pětadvacetiletý získal titul geše. V roce 1950, kdy Tibet začala vážně ohrožovat Čína, byl pouze šestnáctiletý dalajlama požádán, aby se chopil světské i duchovní moci. 1951 obsadila Čína Tibet vojenskou silou, 1954 navštívil dalajlama Peking kvůli mírovým jednáním s Mao Ce-tungem. 1956 odešel do Indie, aby se zúčastnil oslav svátku Vesak a rokoval zde s předsedou vlády Jawaharlal Nehru o podmínkách a situaci v Tibetu, které se neustále zhoršovaly. 10. března 1959 vypuklo povstání ve Lhase, rychle a krutě potlačené čínskou armádou, a díky následné okupaci byl dalajlama nucen o sedm dní později odejít do vyhnanství spolu s 80 000 dalšími exulanty.

Jedinci, kteří se narodí na základě svého vlastního přání jako lidské bytosti, se v Tibetu nazývají tulkuové. Časem byl vypracován podrobný systém, který nám při identifikaci tulkuů napomáhá. Tulkuové však jsou něco jiného než lamové. Lama nemusí být nutně tulku. Tento termín vyjadřuje, že určitý mnich má řadu učedníků. Interpretovat slovo lama jako živý buddha je hrubou chybou. Rovněž nedává smysl ani výraz lamaismus. Tradičním tibetským náboženstvím je mahájánový buddhismus.

čtrnáctý dalajlama

Od roku 1960 přebývá v severní Indii, v Dharamsale, kde založil tibetskou exilovou vládu. Dalajlama přiměl OSN, aby se zabývala tibetskou situací a výsledkem je postupné přijetí tří rezolucí z let 1959, 1961 a 1965, které Čínu vyzývají k respektování lidských práv Tibeťanů. Roku 1963 dalajlama veřejně vyhlásil tibetskou demokratickou ústavu, založenou na deklaraci lidských práv a buddhistických principech. V roce 1990 přijal dalajláma jak je u nás často označován, pozvání Václava Havla do Československa. Jeho svatost Tändzin Gjamccho, čtrnáctý dalajlama přicestoval z Indie a ještě na letišti se přivítal s Alexandrem Neumanem, osobním tajemníkem prezidenta. Po přednášce v beznadějně zaplněném sále se setkal se zástupci Občanského fóra.

Zlých bytostí je (nekonečně) mnoho a nelze si je všechny podmanit.
Pouhé překonání vlastního hněvu je jako porazit všechny nepřátele.

~ Šantidéva

Dalajlama procestoval mnoho států: Severní a Jižní Ameriku, řadu evropských zemí, ale i Japonsko, Thajsko či Austrálii a hovořil s jejich politiky i náboženskými představiteli. V roce 2016 přijel po jedenácté do České republiky, videozáznam jeho přednášky Sekulární etika si můžete pustit.

Základní zářivá podstata jasného světla je nejhlubším kořenem všech myslí - naprosto nezničitelná, neměnná jako diamant. V buddhismu se tento aspekt mysli považuje za trvalý v tom smyslu, že jeho kontinuum je nepřerušené - vždy existovalo a bude pokračovat navždy, není tedy nově vytvořeno příčinami a okolnostmi. Tato diamantová mysl, od počátku čistá a obdařená spontánní podstatou, je základem veškerého duchovního rozvoje. Ač vytváří velké množství dobrých i špatných konceptů, jako jsou touha, nenávist nebo zmatek, sama diamantová mysl není těmito nečistotami poškozena, stejně jako obloha, kterou pokrývají mraky.

Srdce meditace

V roce 1989 byla dalajlamova cesta nenásilí, lásky, míru a porozumění kvitována Nobelovou cenou za mír. Dalajlama je mezinárodně uznávanou kapacitou ve věcech lidských práv a buddhistické filosofie. Je autorem více než čtyřiceti knih. Dalajlama s oblibou říká, že podstata Buddhova učení se dá také shrnout do dvou bodů:

Upustit od ubližování druhým je esencí počátečního stadia života v duchu učení o mravnosti.

Pro praktikující buddhisty je mnohem významnější být užitečným členem společnosti, někým, kdo přinese společnosti něco pozitivního a včlení do denního života co nejvíce sociální praxi. Člověk si prostě musí najít čas ráno nebo večer k provádění určitých kontemplativních praktik, meditací, atd. Pro mnohé z nás je toto nejlepší způsob. Jinak může dojít k tomu, že lidé utečou ze společnosti a stráví nějaký čas sami, a později si začnou uvědomovat, že je to vlastně velmi náročná záležitost. Potom pomalu, tiše a s určitými rozpaky se snaží znovu proklouznout do společnosti.

Otázky a odpovědi

lék moudrosti a soucitu

Při meditaci musí být mysl upřena na jediný předmět, k tomu se používá například technika mentální koncentrace.

Jak buddhismus potvrzuje platnost vnímání

Velmi aktivní je dalajlama online

Část knihy Roberta Thurmana Proč potřebujeme dalajlamu

srivatsa

dalajlama a jeho linie | buddhismus.cz