Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Devět stupňů meditace

Prvního stupně meditace lze dosáhnout schopností naslouchání, např. posloucháním pokynů, které k meditaci poskytuje velký učitel. Druhého stupně se dosáhne‘ schopností uvažování. Třetího a čtvrtého stupně meditace se dosáhne schopností pamětlivosti (ve smyslu bdělosti). Pátého a šestého stupně meditace se dosáhne schopností vědomí. Sedmého a osmého stupně meditace se dosáhne schopností mentální energie. Devátého stupně meditace se dosáhne schopností dokonalosti.

První stupeň meditace

První stupeň spočívá v upnutí pozornosti na předmět koncentrace.

Druhý stupeň meditace

Druhý stupeň spočívá ve snaze prodloužit koncentraci na předmět meditace.

Třetí stupeň meditace

Třetí stupeň spočívá v okamžitém povšimnutí si jakéhokoliv odvedení pozornosti mysli a navrácení zpět k předmětu koncentrace.

Čtvrtý stupeň meditace

Čtvrtý stupeň spočívá v udržování jasné představy i o nejdrobnějším detailu předmětu koncentrace.

Pátý stupeň meditace

Pátý stupeň spočívá v posilování snahy o koncentraci tím, že mysl nutíme uvědomit si klady (účinnost) meditace. To pomáhá posilovat snahu o koncentraci.

Šestý stupeň meditace

Šestý stupeň spočívá v zahánění jakéhokoliv záporného pocitu vůči meditacím, jako např. lhostejnosti, takže se mysl utiší.

Sedmý stupeň meditace

Sedmý stupeň spočívá v trvalém udržování vyrovnanosti mysli tím, že zabráníme i tomu nejmenšímu vyrušení.

Osmý stupeň meditace

Osmý stupeň spočívá v dovedení způsobu koncentrace až na nejzazší hranici, takže při meditaci dosáhneme "jednobodovosti mysli" bez jakéhokoli vyrušení.

Devátý stupeň meditace

Devátý stupeň je stupeň nevyžadující žádnou oporu, jako je úsilí paměti nebo vědomí.

Výše uvedených devíti stupňů meditace lze dosáhnout s pomocí šesti schopností. Jsou to:

  1. schopnost naslouchání
  2. schopnost uvažování
  3. schopnost pamětlivosti (bdělosti)
  4. schopnost vědomí
  5. schopnost mentální energie
  6. schopnost dokonalosti

Čtyři kroky k pochopení devíti stupňů meditace

Pro dosažení plného pochopení devíti stupňů meditace existují čtyři kroky. Jsou to:

První krok k dosažení prvního a druhého stupně meditace vyžaduje velmi usilovné pohroužení mysli do předmětu koncentrace.

Druhý krok se týká dosažení dalších pěti meditačních stupňů (3, 4, 5, 6, 7). Zde se koncentrace na předmět meditace neprodlužuje na dlouhou dobu, ale je přerušovaná, tj. proces koncentrování je přerývaný.

Třetí krok se týká dosažení osmého stupně meditace. V tomto bodě je mysl schopna se koncentrovat na předmět meditace bez jakéhokoliv přerušení.

Čtvrtý krok se týká dosažení devátého stupně meditace, kdy koncen­trace na předmět meditace vyžaduje minimální vědomé úsilí.

Když člověk zcela pochopí podstatu, pořadí stupňů v meditaci a rozdíl mezi různými kroky v koncentraci a věnuje se meditaci v souladu se znalostí takto získanou, může dosáhnout dokonalé meditace asi za rok. Tento typ meditace skrze koncentraci je všeobecné povahy. Je-li předmět koncentrace uvnitř vlastní mysli meditujícího, jsou prostředky hluboké meditace odlišné. Předtím, než začneme jakoukoliv meditaci cestou vnitřní mentální koncentrace, je nutno pochopit podstatu mysli.

srivatsa

buddhismus.cz