Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Podstata mysli

Mysl není viditelná. Nemá tvar, velikost nebo barvu. Je prázdná jako prázdno. A přece plní takové charakteristické funkce jako myšlení, představivost atd. a může identifikovat cokoli, co lze pocítit nebo co vzniká v procesu myšlení.

Metoda vnitřní mentální koncentrace je tatáž jako metody používané pro všeobecnou meditaci. Musíme dávat pozor na to, abychom se vyhnuli pěti nedostatkům a přijali osm do nitra zaměřených mentálních schopností v devíti stupních koncentrace. Když se vnitřní a spontánní koncentrací dosáhne této fáze meditace, dochází k postupnému uvědomování si duševní a tělesné extáze. Dojde-li k mentální a fyzické extázi, jejich výsledkem je stabilní "jednobodovost" meditace. Tento výsledek (v meditaci) lze chápat jako přípravný stupeň v rámci stupňů tělesné meditace, která je jednou z jejích forem.

Tak je možné úplně ovládnout mysl, dosáhne-li se mentálního klidu navozeného meditací (šamathabhávana). Taková mysl je neomezená, pokud jde o chápání smyslu jakéhokoliv předmětu (tématu).

srivatsa

meditace | buddhismus.cz