Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

džátaky

příběhy minulých Buddhových životů - božských, lidských i zvířecích. Džátaky zařadili stoupenci théravády do Tripitaky, a to do oddílu Khuddakanikájó, který je prvním koši zvaném Sutrapitaka.

džátaky

V mnoha minulých životech byl Buddha Šákjamuni zvířetem. Jako králík se vrhl do plamenů, aby poskytl potravu hladovějícímu mudrci. Jako slon potkal sedm mužů ztracených v poušti a hladovějících. Jako princ spáchá sebevraždu skokem z útesu, aby tygřice mohla jeho tělem nakrmit svá mláďata. Jako kupec jednou s pěti společníky ztroskotá na moři a všichni jsou odsouzeni k záhubě. Vzpomene si, že mrtvé tělo oceán nechce nést a vždy je vyhodí na břeh. Proto řekne svým společníkům, aby se ho chytli, a prořízne si hrdlo.

srivatsa

buddhismus.cz