Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

ego

Ego (Skt. ātmagrāha) (tib. dagdzin) བདག་འཛིན་ je nepřítomnost pravé vědomosti o tom, kdo skutečně jsme, a její následek - zhoubné přimykání se za každou cenu ke slátané a náhražkové představě o sobě, nevyhnutelně chameleonskému a šarlatánskému , které se pořád mění, protože musí udržovat při životě zdání své existence.

Ego je pak definováno jako nepřetržitá snaha udržet klamné představy a můj, a ostatní a všechny pojmy, myšlenky, tužby a činnosti, které tuto falešnou konstrukci podpírají. Na duchovní stezku vstupujeme právě proto, abychom ukončili tyranii ega. Jeho vynalézavost je však nekonečná a v každém stadiu může sabotovat nebo zneužívat naši touhu zbavit se jej. Pravda je jednoduchá a učení jsou zcela jasná, ale jakmile se nás začínají dotýkat a působit na nás, ego se je snaží komplikovat, protože ví, že je od základu ohroženo.

Celý váš život ve vás žijí dva lidé. Jedním je ego, upovídané, náročné, hysterické a vypočítavé, a druhým je skrytá duchovní bytost, jejíž klidný moudrý hlas jste jen zřídkakdy zaslechli nebo mu věnovali pozornost. Když budete Dharmu začleňovat do svého života, probudí se a posílí váš vnitřní hlas, vaše vrozená rozpoznávací moudrost, kterou v buddhismu nazýváme rozlišovací vědomí. Vy sami začínáte rozlišovat mezi jeho vedením a různými hlučnými a okouzlujícími hlasy ega. S celým svým leskem se k vám začínají vracet vzpomínky na vaši pravou přirozenost. Ve skutečnosti zjistíte, že jste v sobě odhalili svého vlastního moudrého průvodce, a jak jeho hlas či rozlišovací vědomí budou přibývat na síle a zjasňovat se, začnete mezi různými klamy ega rozeznávat jeho pravdu a budete jí s důvěrou schopni naslouchat.

ego je zdrojem rušivých emocí

Ego je prostě lpění na pojmu jako nezávislé, jednotlivé a trvající jednotce. Je zdrojem rušivých emocí a základem všech negativních karmických činů vedoucích zase jen do nekončící existence samsáry. Princip neexistence ega neznamená, že na počátku bylo ego a buddhisté se ho zbavili. Naopak znamená, že nikdy nebylo vůbec žádné ego. Toto si uvědomit se nazývá neexistence ega. Cesta k objevení svobody moudrosti neexistence ega vede skrze proces naslouchání a slyšení, pozorování, uvažování a meditaci, jako je třeba meditace anattá.

srivatsa ego

buddhismus.cz