Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

gurujóga

Gurujóga je sjednocení vlastní mysli s myslí gurua, který je chápán jako manifestace mysli všech osvícených bytostí. Mysl gurua je považována za totožnou s naším vnitřním, skutečným vědomím. Praxí gurujógy obdržíme guruovo požehnání, což nám umožňuje spočívat nadále v prvotním stavu.

„Je třeba rozpoznat, že učitel je zdrojem všech završení, světských i transcendentních."
~ Kharag Gomčhung

Existují složitější i jednodušší metody gurujógy. V tantře je užíván spíše složitější způsob, zatímco v dzogčhenu se obvykle používá jednodušší verze. Během gurujógy obdrží meditující požehnání těla, řeči a mysli a dochází k probouzení tří stavů osvícení.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz