Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

gurujóga

Gurujóga je sjednocení vlastní mysli s myslí gurua, který je chápán jako manifestace mysli všech osvícených bytostí. Mysl gurua je považována za totožnou s naším vnitřním, skutečným vědomím. Praxí gurujógy obdržíme guruovo požehnání, což nám umožňuje spočívat nadále v prvotním stavu.

Je třeba rozpoznat, že učitel je zdrojem všech završení, světských i transcendentních

~ Kharag Gomčhung

Praxe oddanosti gurujógy je jediným způsobem, jak v sobě můžeme probudit realizaci nevytvořeného přirozeného stavu. Žádná jiná metoda takovou realizaci nemůže přinést.

Lepší než meditovat po sto tisíc kalp na božstvo se všemi většími i menšími znaky je pomyslet na jediný okamžik na svého učitele. Lepší než milion recitací fáze vytváření a završení je jediná modlitba k učiteli.

Tantra shromáždění samají

gurujóga má tři fáze

Vlastní praxe hluboké cesty gurujógy má tři fáze:

Existují složitější i jednodušší metody gurujógy. V tantře je užíván spíše složitější způsob, zatímco v dzogčhenu se obvykle používá jednodušší verze. Během gurujógy obdrží meditující požehnání těla, řeči a mysli a dochází k probouzení tří stavů osvícení.

Gurujógu lze provádět velice prostým způsobem. Vizualizujeme si bílé v pětibarevném thigle jakožto symbol svého prvotního potenciálu. Vizualizaci provádíme uprostřed svého těla a víme přitom, že je symbolem představujícím naší pravou přirozenost a pravý stav našich učitelů. Spočinutí v toto stavu je smyslem gurujógy.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz