Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
dzogčhen

Dzogčhen

Poprvé dzogčhen vyučoval Prahévadžra, v Tibetu zvaný Garab Dordže, před více než dvěma tisíci lety. V 8. století byla tato nauka uvedena do Tibetu velkými mistry jako byli Vairóčana, Vimalamitra a Padmasambhava. Dále byl dzogčhen předáván v nepřerušených liniích mistrů jak buddhistických ve škole Ňingmapa, tak mezi bönisty. V obou tradicích se dzogčhen považuje za nejvyšší nauku, vrchol a konečný cíl všech cvičení.

Pro dzogčhen je charakteristické zříkání se vnějších forem nebo struktur, skrze něž se ostatní nauky organizují, ať už je to dobré nebo špatné. Vedle praktikujících Ňingmy se učení dzogčhenu věnovali i adepti jiných tibetských tradic: např. pátý dalajlama Ngawang Lozang Gjamccho, Tomo Geše rinpočhe ze školy Gelugpa, Šákja Šrí ze Sakjapy nebo třetí karmapa Rangčung Dordže. Základní podmínkou pro praxi dzogčhenových nauk je transmise. V dzogčhenu je základní metoda uvedení a nejdůležitější část celé transmise rigpe cal wang. V tantrismu je iniciace jedním z nejvýznamnějších faktorů, ale v dzogčhenu není nezbytná. To, co je v dzogčhenu zcela nepostradatelné, je uvedení do rigpy - vlastního prvotního stavu. Rigpa je rozpoznání potenciálu našeho stavu, je to zkušenost okamžité ryzí přítomnosti. V dzogčhenu je také jednou z nejdůležitějších praxí rozvoje stavu kontemplace gurujóga.

Konečným cílem, který lze praxí dzogčhenu uskutečnit, je džalu. Lze jej dosáhnout překonáním dualistických konceptů subjektu a objektu, vnějšího a vnitřního atd. a reabsorpcí elementů těla do jejich zářivé podstaty. Jsou dvě úrovně realizace duhového těla, té nejvyšší se říká džalu phowa čhenpo. Když adept dosáhne této úrovně, nemůže ho už zastihnout smrt a úplně se rozplyne do světla. Slavní mistři, kteří dosáhli této úrovně realizace, byli např. Padmasambhava a Vimalamitra. Druhá úroveň je prosté tělo světla. V tomto případě smrt skutečně přijde, ale zatímco je vědomí ve stavu dokonalé realizace, tělo se reabsorbuje do světla. Když umírají adepti, kteří dosáhli takovéto úrovně, odejdou na týden do ústraní. Po týdnu po nich nezbudou žádné stopy fyzického těla, kromě vlasů a nehtů. I v dnešních časech manifestovalo mnoho mistrů znaky této realizace.

Sepsané dzogčhenové nauky se dělí na tři kategorie:

  1. řada přirozené podstaty mysli (tib. semde)
  2. řada prvotního prostoru (tib. longde)
  3. řada tajných instrukcí (tib. männgagde)

Longčhenpa integroval třetí kategorii učení s buddhistickou naukou.

Křišťál a cesta světla ~ dzogčhen může sloužit i jako klíč k pochopení kultury Tibetu.

srivatsa

buddhismus.cz