Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

legenda o Nágárdžunovi a alchymistovi

Jednou postihl zemi magadhskou strašlivý hlad, který trval dvanáct let. Saraha požádal Nágárdžunu, aby pomohl přežít mnichům z Nálandy, kteří trpěli velkým nedostatkem. Nágárdžuna se rozhodl, že zjistí, jak vyrobit zlato. Vzal dva santálové listy, a správnými mantrami jim udělil sílu přenést jej okamžitě kamkoli si přál. Jeden si nechal v ruce, druhý ukryl ve svém sandálu a takto cestoval přes oceán na ostrov, kde žil jeden slavný alchymista. Toho Nágárdžuna požádal, aby ho naučil vyrábět zlato. Onen alchymista věděl, že se Nágárdžuna musel dostat přes moře nějakou tajnou technikou, a v naději, že získá jeho tajemství, pravil: "Měli bychom se dohodnout, že si vyměníme buď své dovednosti, nebo bohatství." "Vyměníme si dovednosti" odpověděl Nágárdžuna a dal mu list, který držel v ruce. Alchymista si myslel, že Nágárdžuna teď už nebude moci opustit ostrov, a tak ho naučil, jak vyrábět zlato. Avšak jakmile se Nágárdžuna naučil alchymistovu tajemství, zmizel za pomoci druhého santalového listu, který si schoval v botě, a vrátil se do Indie. V Nálandě pak dokázal proměnit velké množství železa ve zlato, a tak zajistit celou sanghu vším, čeho bylo zapotřebí.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz