Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
státní znak Indie

Indie

Druhá nejlidnatější země na světě Indie se rozkládá na Indickém subkontinentu v jižní Asii. V současné době je tam vyznavačů buddhismu pouze 0.8%. Hlavní pozornost buddhistických poutníků z celé Asie se v Indii soustřeďuje především na místa spojená s Buddhovým životem a předáváním Dharmy - jsou to Buddhovo rodiště v Lumbiní nebo Bódhgaja, kde dosáhnul probuzení, tady stojí Mahábódhi. Buddhisté také často navštěvují Sárnáth, vzdálený jenom několik kilometrů od Váránasí. Celá východní část severní Indie až po hranice Západního Bengálska, vydávají svědectví o Buddhově působení a pozdějším rozmachu buddhismu. V blízkosti města Patna leží zbytky kdysi slavné univerzity Nálanda.

Mnoho událostí z Buddhova života potvrzují Aśókovy sloupy s nápisy. V Lumbiní stojí sloup připomínající Buddhovo narození, v Džajantí je další krásný sloup s velkolepou lví hlavicí, dnes používanou jako státní znak Indie. Tento sloup přesně označuje místo, kde Buddha pronesl své první kázání k pěti asketům. Za Aśókovy vlády se buddhismus stal jedním z národních Indických náboženství. Mezi vlastní Indickou populací se ale později udržel jenom v podhimálajských krajích, například v oblasti severobengálských Kampilong a Dárdžiling. Dodnes však vydává svědectví o tom, jak bylo kdysi toto náboženství rozšířeno na celém indickém kontinentě, bezpočet památníků a uměleckých děl. Pro relikvie Buddhy se postupně stavěly stúpy.

Buddhistické stavby jsou nejstaršími architektonickými památkami nacházenými na indickém území, protože bráhmanismus ani raný hinduismus ještě svým bohům žádné chrámy nestavěly a světské budovy byly vesměs z netrvanlivého materiálu, dřeva, bambusu, a nepálených cihel, které v indickém podnebí dlouho nevydržely.

Krátce po roce 1000 se z hor islámského Afgánistánu začaly do Indie hrnout muslimské hordy pod vedením Mahmúda z Ghazny, které vyústily v definitivní podmanění značné části severní Indie. Časem se ustálily různé formy soužití. Hinduisté byli relativně chráněni, protože jejich vyznání mělo četná pojítka na bráhmanskou kastu. Buddhismus byl naopak spjatý s existencí a prosperitou klášterů. Nájezdníci zasadili buddhismu smrtelnou ránu, když zničili proslulé mnišské univerzity v Nálandě, Vikramašíle, Odantapuri a dalších místech. Buddhisté nakonec během staletí nepřetržitých násilností z Indie téměř zcela vymizeli.

srivatsa

buddhismus.cz