Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

legenda o šesti sochách

Jedni staří manželé v Japonsku byli tak chudí, že si nemohli pořídit rákos na zastřešení domu. Žena dala muži látku, kerou utkala, aby ji vzal na trh a prodal. Nikdo si ji však nekoupil, a když se muž vracel domů, začalo sněžit. Byl předvečer nového roku. Muž cestou potkal tkalce, který vyráběl slaměné klobouky a který také nemohl nic prodat. Stařec vyměnil látku za pět slaměných klobouků.

Po cestě domů šel kolem šesti soch bódhisattvy Džizóa, pokrytých sněhem. Muž oprášil sníh a prvním pěti sochám dal na hlavu slaměné klobouky. Protože měl jen pět klobouků, sundal si svůj vlastní a zakryl jím šestou sochu.

Vrátil se domů a bez večeře s ženou usnuli. Uprostřed noci je probudil zvuk, jako by někdo vlekl těžký náklad po horské stezce směrem k domu. Když otevřeli dveře, našli za nimi ranec plný peněz a jídla na mnoho dní. V dálce viděli šest malých postaviček, jak scházejí jedna za druhou z kopce dolů.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz