Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

bódhisattva

Bódhisattva si nirvánu vysloužil, ale vzdal se jí, aby setrval ve světě v cyklu znovuzrozování a všem bytostem pomáhal na cestě ke spáse. V théravádové tradici lze toto pojetí bódhisattvy najít v legendě o Sumédhovi.

To, co odlišuje bódhisattvu od šrávaky v rané tradici buddhismu a v théravádě na Srí Lance a v Asii, není ani tak cíl dosáhnout nirvány, ale spíš cesta, jejíž pomocí se jim to podaří. Šrávaka se spoléhá na Buddhovo učení, ale bódhisattva se musí spoléhat sám na sebe, protože nemá žádného buddhu, který by ho učil. Bódhisattva má tedy těžší úkol, a jeho cesta je mnohem delší. Bódhisattva se zdokonaluje po miliony životů konáním ctnostných činů a vždy je přitom motivován soucitem.

srivatsa

buddhismus.cz