Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Zpočátku měl vizi pěti Buddhů mandaly. Milaräpa to komentoval takto:" Je to jako když si člověk tlačí na oči a vidí dva měsíce. Objevilo se to proto, že jsi udržel pět prán. Není to pozitivní ani negativní." O tři měsíce později Gampopa omdlel během meditace, když náhle čelil prudce se otáčejícímu vesmíru. Jeho guru mu vysvětlil, že to způsobila prána, nesměřovaná doprava a levá nádí, počínající vstupovat do centrálního kanálu. Krátce po této příhodě měl Gampopa vizi nebe, naplněného Avalókitéšvarou. Milaräpa mu vysvětlil, že se takto projevuje bindu, které začíná sestupovat z korunní čakry. Gampopovou další vizí bylo uzření černé pekelné díry. Milaräpa svému studentovi jen poradil, aby si povolil meditační pás. Zanedlouho nato měl Gampopa další vizi, tentokrát v ní uzřel bohy, sesílající dolů nektar, který mohl pít pouze on sám. Milaräpa mu řekl, že Gampopa potřebuje praxi hathajógy. O měsíc později náhle zakusil Gampopa prudký a neudržitelný fyzický třas. Milaräpa mu poradil, aby ve cvičeních pokračoval.

Nejprve měl Gampopa vizi slunce a měsíce v zákrytu. Jeho guru mu řekl, že tato příhoda signalizuje, že thigle a bindu vstoupily do ústředního nádí. Osmou duchovní zkušeností v pořadí byla Gampopova vize mandaly červeného Hévadžry. Milaräpa to spojil s usídlením červeného bindu v Gampopově srdeční čakře. Tuto vizi následovala podobná zkušenost, v níž Gampopa viděl mandalu Čakrasambhavy. To bylo podle Milaräpy způsobeno bindu, které se usadilo v pupeční čakře. O dva týdny později přišla další vize: Gampopovo tělo se v ní stalo nekonečným prostorem vesmíru a obsahovalo všechny cítící bytosti, sající mléko. Milaräpa ho poučil o tom, že je to znamení jeho prán, které byly přeměněny v prány moudrosti. O měsíc později viděl ve své meditaci postupně osm božstev cyklu Bhajsadžajaguru, říše Sambhogakáji a Šákjamuniho jako vůdce tisíce Buddhů šťastného eónu. Když tyto vize vylíčil Milaräpovi, guru mu odpověděl: " Už jsi spatřil buddhy sambhogakáji a nirmanakáji, ale ještě jsi neviděl buddhu Dharmakáji".

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz