Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Milaräpa (Milarepa)

1040 ~ 1123

Milaräpa

Milaräpa (Milarepa) se narodil v kraji Gungthang ve Východním Tibetu a prožil šťastné dětství. Když mu bylo sedm let, jeho otec zemřel a začaly problémy. Otec totiž před smrtí svěřil péči o majetek bratrovi a švagrové. Dohodnul se s nimi, že jakmile Milaräpa dospěje, všechno mu předají. Místo toho ale strýc začal s majetkem zacházet, jako kdyby ho přímo vlastnil. Milaräpu, jeho malou sestru i jeho matku nutil, aby celý čas pracovali pro něho a krmil je za to jako psi. Když Milaräpa konečně dosáhnul patnácti let, prodala matka svůj kousíček půdy a sezvala všechny příbuzné na hostinu. Po obědě povstala, znovu přečetla manželovu závěť a vyzvala svého švagra s manželkou, aby Milaräpovi vrátil, co mu náleží. Švagr však prohlásil, že před mnoha lety bratrovi půjčil veškerý majetek, a že tedy nic nedluží ani Milaräpovi, ani jeho matce. Poté donutil matku s oběma dětmi odejít. Lidé z vesnice je příliš nelitovali, spíš se jim vysmívali.

Jednou se Milaräpa vrátil domů z nějaké oslavy v povznesené náladě a matku to rozlítilo. Vmetla mu do tváře hrst popela, udeřila ho holí a pak omdlela. Jakmile jí s pomocí sestry vzkřísili, vymyslela matka plán: syn se stane mágem a proklaté příbuzné zničí kouzly. A tak se Milaräpa vydal na cestu, aby hledal učitele, u něhož by se naučil černému umění. Na rozloučenou mu matka řekla: "Tvá vůle musí být nezlomná. Jestliže se vrátíš, aniž by vesnice pocítila tvá kouzla, , tvoje stará matka, se před tvými zraky zabiju". Po dlouhém putování našel Milaräpa kouzelníka, ten mu ale nevyhovoval. Vypravil se proto za dalším a po dlouhých měsících horlivého a vysilujícího studia byl konečně zasvěcen do magie.

O něco později na svatbě svého nejstaršího syna hostil strýc v Milaräpově vesnici zástupy lidí. V tu chvíli z dálky zapůsobila zlá moc a dům se zřítil. Zemřelo 35 lidí. Matce to ale stále nestačilo. Milaräpa od ní dostal dopis, ve kterém ho prosila, aby poslal na vesnici krupobití, a tak se i stalo. Nedlouho na to Milaräpu začaly trápit výčitky svědomí. Rozhodnul se skoncovat s magií a vydává se hledat mistra, který by ho vedl k mystické moudrosti. Po různých příhodách se konečně objeví Marpa, překladatel sanskrtských textů, jenž měl vizi Milaräpova příchodu. Marpu a Milaräpu od této chvíle pojí vztah učitele a žáka. Milaräpa se mu odevzdal duší, tělem, myšlením i skutky.

Marpa mu přikáže postavit několik domů a poté mu řekne, aby je zboural. Nechává ho stavět věže, a pak je dá nehotové strhnout. Obelhává ho, zraňuje, odhání a volá nazpět, vysmívá se mu. Občas změní tón a pochválí ho, ale i to se jeví jako posměšek, protože vzápětí začíná nové trýznění. Nakonec po mnoha peripetiích, po dvou útěcích od nelítostného mistra a dvou návratech, se Marpa rozhodnul předat Milaräpovi tajné nauky, o které tak prosil. Hned poté se Milaräpy zmocnila touha znovu spatřit matku. Vrátil se proto do své vesnice, rodný dům byl ale v troskách a z maminky zůstaly jenom bílé kosti. Milaräpa naplněný lítostí se uchýlil do horské jeskyně rozhodnutý praktikovat šest jóg Náropy, která získal od Marpy. Díky cvičení Jógy vnitřního tepla mohl být oděný pouze bavlnou. Každý den omezoval svou potravu, až se nakonec živil jenom kopřivami.

Uplynula léta a Milaräpa dosáhnul probuzení. Jeho věhlas se rozšířil a lidé za ním přicházeli, aby naslouchali jeho mystickým zpěvům, jež vystihovaly hloubku nauky. Například když vyšel jednoho dne z jeskyně, rozbila se mu konvice, ve které si vařil kopřivy. To Milaräpa zbásnil na téma nestálosti věcí. Po devíti letech odloučení začal k sobě brát žáky. Ke sklonku života se rozhodnul vrátit mezi lidi. Jeden slavný učenec, který tehdy Milaräpovi poskytnul při jeho cestě přístřeší, se urazil, protože mu starý bláznivý poustevník projevoval málo úcty. Dal proto Milaräpovi napít jed. Tak se stalo, že jako čtyřiaosmdesátiletý opustil svou fyzickou schránku a zanechal po sobě osm "velkých" a třináct "malých" žáků. Nejznámější z nich byli Gampopa, Dordže Dagpo, Šiva Ö Repa.

Osvobození velkého jogína Milaräpy přeložil do slovenštiny povaleč Künzang Dordže (nyní lepší verze s opravenými překlepy).

srivatsa

buddhismus.cz