Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

nirvána

Samsára v jiném smyslu znamená pouto. Nirvána znamená osvobození z tohoto pouta: pravé ustání (zánik strasti), třetí ze Čtyř ušlechtilých pravd. Příčinou samsáry je karma a nevědomost. Jestliže se kořeny nevědomosti pečlivě odstraní, jestliže skončí vytváření nové karmy, vyvolávající znovuzrození v cyklu samsáry, jestliže nebudou existovat žádné další formy nevědomosti, které by přiživovaly karmu přetrvávající z minulosti, pak ustane neustálé znovuzrozování trpící bytosti. Taková bytost ale nepřestane existovat. Vždy existovala v těle se smrtelným pozůstatkem, v těle zrozeném následkem předchozí karmy a nevědomosti. Když však bytost zastaví své znovuzrozování, osvobodí se od samsáry a dosáhne nirvány, má nadále vědomí a duchovní tělo osvobozené od nevědomosti. Toto je význam pravého ustání (zániku strasti).

Nirvána může naznačovat nižší stupeň, ve kterém prostě není žádná strast, a může také znamenat nejvyšší stupeň zvaný buddhovství. Toto je stupeň nejvyššího probuzení, naprostého a bezvýhradného, bez jakéhokoli morálního nebo duševního poskvrnění způsobeného silou rozlišující myšlenky.

Nejen samotné uskutečnění nirvány, ale i její teoretické pochopení předpokládá nevyhnutelně úplné pochopení pravdy o ne-já čili bezpodstatnosti všech existujících věcí. Bez náležitého pochopení anattá si člověk vytváří o nirváně zavádějící představu na základě svých materialistických či metafyzických sklonů. Chápe ji pak buď jako zničení ega, nebo jako stav věčné existence, do něhož ego vstupuje nebo s ním splývá.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz