Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Celá podstata Buddhova učení spočívá v ovládnutí mysli. Když ovládnete mysl, získáte vládu nad tělem i řečí a utrpení vaše i druhých zákonitě skončí. Avšak ponecháte-li mysl plnou negativních emocí, pak i když by se vaše řeč a skutky vašeho těla zdály sebedokonalejší, k cestě budete mít daleko.

Sleduješ-li svou mysl stále, zas a znova, každý tvůj čin se stane dokonalou cestou.
Z mnoha set důležitých pokynů vyniká tento jako jejich nejvnitřnější esence.
Zaměř se na splnění tohoto jediného úkolu a recituj šestislabičnou mantru.

~ Dilgo Khjence Rinpočhe

Ovládnutí mysli docílíte neustálým uvědomováním si svých myšlenek a skutků. Zkoumejte svou mysl znovu a znovu, a jakmile se objeví záporné myšlenky, použijte vhodný protijed. Když povstanou myšlenky kladné, posilněte je odevzdáním zásluh, které přinášejí, všem cítícím bytostem s přáním, aby došly konečné realizace. Udržováním této neustálé bdělé pozornosti praxí klidu a vhledu dokážete nakonec rozpoznávat moudrost i uprostřed běžných činností a rozptýlení. Bdělá pozornost je tedy skutečný základ, lék na všechny samsárické neduhy.

Praxe Dharmy by vás měla dovést až do bodu, ve kterém si dokážete udržet stav ryzího bdělého vědomí neustále, ať už během formální praxe či mimo ni. To je nejzákladnější smysl všech duchovních pokynů. Můžete odříkávat mantry a modlitby, kolik chcete, vykonat tisíce poklon a obcházet posvátná místa, ale zůstane-li vaše mysl rozptýlená, nic z toho vám nepomůže zbavit se zatemňujících emocí. Nikdy proto nezapomínejte na tuto vůbec nejpodstatnější věc a recitujte šestislabičnou mantru.

srivatsa - buddhismus

ukázka z knihy Poklad v srdci probuzených nakladatelství DharmaGaia, 2006   | Dilgo Khjence | buddhismus.cz